Od 2005 roku  w  szkole funkcjonuje Szkolny Ośrodek Kariery w ramach  Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego,  którego koordynatorem jest Powiatowy Koordynator d/s doradztwa zawodowego w Powiecie Elbląskim – Anna Zalewska

Wewnątrzszkolny  System  Doradztwa Zawodowego  zawiera ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.
Zakres działalności Szkolnego  Ośrodka Kariery przy ZSEiT

·         Informacja edukacyjno – zawodowa (gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej /o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych uczelni/ w postaci prasy, informatorów, programów multimedialnych), Krzewienie samodzielnego pozyskiwania informacji (korzystanie z portali dotyczących rynku pracy, programów multimedialnych do samobadania, informatorów, ulotek, broszur, itp.).

·        Poradnictwo indywidualne (porady i informacje zawodowe, diagnoza zdolności i predyspozycji).

·        Poradnictwo grupowe - zespołowe, warsztatowe sesje doradcze (zajęcia warsztatowe służące wyposażeniu młodzieży w zasób wiedzy i umiejętności dotyczących  np. poszukiwania pracy, samozatrudnienia, umiejętności interpersonalnych, planowania kariery zawodowej i innych.

·        Współpraca z Instytucjami rynku pracy ( Kluby Pracy, Urzędy Pracy, Komendą OHP, Biurami Karier ).

·        Uczestnictwo w Targach Pracy, Targach Edukacji

·        Organizacja spotkań informacyjno – promocyjnych w innych szkołach.

 

 

Założenia  Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

 

 

  • wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia,

 

  • preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz  z upływem czasu,
  • na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz wpływ środowiska.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 

Organizacja doradztwa zawodowego  w szkole

pobierz

Porada indywidualna

pobierz

Oferta 

pobierz