Certyfikaty dla kadetów ZSEiT - zakończenie szkolenia wojskowego

Certyfikaty dla kadetów ZSEiT - zakończenie szkolenia wojskowego

[29.04.2023]

W dniu 27 kwietnia br. w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego IV klasy wojskowej.

Pożegnanie kadetów miało uroczysty przebieg, zgodny z ceremoniałem wojskowym. Rozpoczęło się od przekazania sztandaru szkoły nowemu pocztowi. Następnie zebrani odśpiewali hymn państwowy. Potem głos zabrał dyrektor ZSEiT Marian Matuszczak, a po nim zaproszeni goście: wicestarosta elbląski Ryszard Zając, burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski, zastępca dowódcy 9 BBKPanc. ppłk Zbigniew Graca, przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji w Elblągu kpt. Mirosław Kruba oraz płk Andrzej Adamczyk - prezes okręgu gdańskiego Związku Piłsudczyków RP.

W dalszej kolejności kadeci wszystkich klas wojskowych pokazali na filmach, czego nauczyli się podczas zajęć, zwłaszcza na obozach szkoleniowych w Braniewie. Były oczywiście także momenty humorystyczne. Ważną częścią uroczystości było wręczenie 24 certyfikatów  potwierdzających ukończenie szkolenia w klasie wojskowej. 100 procent kadetów zrealizowało takie szkolenie. Certyfikat ułatwia możliwość studiowania w akademii wojskowej lub w korpusie szeregowych i podoficerów. Po komendzie: Powstań-Baczność wszyscy odśpiewali Brygadę - reprezentacyjną pieśń Wojska Polskiego.

Uroczystość była dla jej uczestników kolejną lekcją patriotyzmu.

Dziękujemy wszystkim i życzymy żołnierskiego szczęścia. Służcie wiernie Ojczyźnie.

Czołem kadeci ! Czołem Szkoło!

Fotorelacja: https://www.zseit.paslek.edu.pl/pl/gallery/143/