ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 W ZSEiT W PASŁĘKU

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 W ZSEiT W PASŁĘKU

[06.09.2023]

4 września 2023 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024.

Uroczystość zaszczycili swoim przybyciem: Naczelnik Wydziału Promocji Powiatowej Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Elbląskiego Renata Perlińska, Burmistrz Miasta Pasłęka Wiesław Śniecikowski, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Elblągu ppłk Jacek Wieliczko, szef sekcji wychowawczej w 9BBKPanc w Braniewie mjr Piotr Kowalik, szef sztabu 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie kpt. Piotr Skolmowski oraz przewodnicząca Rady Rodziców Ewa Błachnio-Semkiw.

Wicedyrektor szkoły Lidia Zawarczyńska przywitała szanownych gości, uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Następnie głos zabrał dyrektor ZSEiT Marian Matuszczak, który podsumował działania w minionym roku, nakreślił bieżące cele i zadania szkoły oraz wszystkim życzył powodzenia w nowym roku szkolnym. Dyrektor szkoły nawiązał również do historii Polski i 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Głos zabrali także zaproszeni goście, gratulując sukcesów szkolnych i życząc owocnej, pomyślnej pracy w roku szkolnym 2023/2024. Pani naczelnik Renata Perlińska wręczyła uczennicy Weronice Drzewieckiej stypendium Starosty Elbląskiego, życząc dalszych sukcesów w nauce.

Na zakończenie uroczystości dyrektor Marian Matuszczak wręczył szkolne legitymacje uczniom klas pierwszych, rozpoczynającym naukę w ZSEiT w Pasłęku, którzy osiągnęli najlepsze wyniki podczas rekrutacji.

Po uroczystości uczniowie udali się na spotkania ze swoimi wychowawcami.