OBÓZ SZKOLENIOWY  IV Lob  ZSEiT W 9 BBKPanc w BRANIEWIE  02-06.10.2023r.

OBÓZ SZKOLENIOWY IV Lob ZSEiT W 9 BBKPanc w BRANIEWIE 02-06.10.2023r.

[09.10.2023]

To już kolejny tydzień obozu szkoleniowego kadetów w 9 BBKPanc w Braniewie. Tym razem swoje czwarte szkolenie odbyła IV LOb pod opieką nauczycieli: Małgorzaty Cytryckiej i Bolesława Czechowskiego.

W poniedziałek po przyjeździe uczniowie zostali zakwaterowani w budynku koszarowym dywizjonu artylerii samobieżnej. W Sali Tradycji Brygady przywitał wszystkich Szef Szkolenia Brygady płk Zbigniew Graca. Następnie kadeci uczestniczyli w treningu musztry zgodnie z planem szkolenia, a w godzinach popołudniowych odbył się trening w hali sportowej. Tradycyjnie od pierwszego dnia wszyscy musieli przestrzegać regulaminów oraz porządku dnia. Każdy dzień rozpoczynał się pobudką o godz. 6.00. i zaprawą fizyczną o godz. 6.30. (trzy okrążenia jednostki, ponad 3 km). Następnego dnia odbyło się strzelanie z karabinka pneumatycznego na przykoszarowej strzelnicy pistoletowej. Wyniki strzelania były następujące: I miejsce zajęła Aleksandra Zimolzak, II miejsce - Dawid Bogacki, a III - Wiktoria Grzybowska. W środę zostały zorganizowane zajęcia z profesjonalnymi instruktorami z SERE: wiczenia z przetrwania - SURWIVAL, unikania przeciwnika – EVASION, stawiania oporu - RESISTANCE i ewakuacji – EVACUATION. Rozpalanie ogniska i maskowanie twarzy stanowiły główna atrakcję zajęć na przykoszarowym placu ćwiczeń. Kolejnego dnia kadeci ZSEiT uczestniczyli w wyprawie do portu Nowa Pasłęka z aplikacyjnym zadaniem, czyli dostarczeniem amunicji i paliwa 9 Brygadzie walczącej w okrążeniu. Po drodze było zwiedzanie i poznanie historii Kościoła Świętego Krzyża oraz placówki Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Starej Pasłęce, dysponującego dwoma poduszkowcami do ochrony granicy na Zalewie Wiślanym. Powrót podczas deszczowej pogody nie był dla kadetów przeszkodą. W ostatnim dniu obozu szkoleniowego nastąpiło rozliczenie sprzętu kwaterunkowego i podziękowanie Dowódcy Brygady za gościnę i możliwość odbycia krótkiego, ale intensywnego szkolenia. Przez cały pobyt uczniom dopisywał dobry humor i panowała przyjazna atmosfera. Na pewno nie był to stracony czas. Kadeci IV LOb doskonalili współdziałanie w zespole, integrowali się w czasie zajęć i poza nimi. Poznali dobrze zasady służby wojskowej i pobytu w jednostce wojskowej oraz nauczyli się przestrzegać regulaminów i realizować szkolenie zgodnie z porządkiem dnia.  

Czołem żołnierze 9BBKPanc. Dziękujemy.

Kadeci klasy mundurowej IV LO b  w ZSEiT Pasłęk                                     

nauczyciel szkolenia wojskowego - mjr rez. B. Czechowski oraz wychowawca M. Cytrycka