Dzień Edukacji Narodowej w ZSEiT

Dzień Edukacji Narodowej w ZSEiT

[17.10.2023]

13 października 2023 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Wicestarosta Elbląski Ryszard Zając, Zastępca Burmistrza Miasta Pasłęka Marek Sarnowski, przewodnicząca Rady Rodziców Ewa Błachnio – Semkiw, emerytowani nauczyciele oraz cała społeczność szkolna.

Na początku uroczystości uczennica klasy II OPW przedstawiła historię Komisji Edukacji Narodowej. Następnie głos zabrał dyrektor ZSEiT Marian Matuszczak. W swoim przemówieniu przypomniał o ważnych i znaczących działaniach realizowanych przez szkołę w ostatnich latach oraz podziękował nauczycielom za ich ciężką i odpowiedzialną pracę, gratulując dotychczasowych osiągnięć. Dyrektor zwrócił uwagę na trud i poświęcenie nauczycieli angażujących się w różne przedsięwzięcia szkoły, w przygotowanie uczniów do olimpiad i egzaminów zewnętrznych. Głos zabrali także zaproszeni goście, którzy złożyli serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, pogratulowali sukcesów, ciepło odnosząc się do codziennej pracy nauczycieli.

Dzień Edukacji Narodowej to również okazja do wyróżnienia nauczycieli szczególnie zaangażowanych w swoją pracę. W tym roku nagrodę Starosty Elbląskiego otrzymali: pan Robert Koszyk (w dziedzinie kultury fizycznej i sportu) oraz pani Wioletta Wierzbicka (w dziedzinie edukacji i wychowania). Nagrody zostały wręczone przez starostę Macieja Romanowskiego 6 października podczas sesji Rady Powiatu Elbląskiego. 12 października, w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu zorganizowano uroczystość z okazji DEN, na której wyróżniono nauczycieli za długoletnią pracę. Pani Małgorzata Purzycka została uhonorowana złotym medalem, a pani Aneta Wołosz – brązowym.

Dyrektor Marian Matuszczak również wyróżnił pracę i zaangażowanie nauczycieli oraz wręczył nagrody Dyrektora Szkoły. Nagrodzeni nauczyciele to: wicedyrektor szkoły - Lidia Zawarczyńska, kierownik szkolenia praktycznego Joanna Kisielewska, Małgorzata Gawrysiuk, Anna Błaszczyk, Edyta Sienkiewicz, Irena Ziółkowska, Justyna Konopacka, Robert Koszyk, Bolesław Czechowski, Ryszard Barszcz, Maciej Maciejewski i Jan Połumackanycz.

Część  artystyczną akademii zorganizowały klasy: II liceum OPW oraz III technikum agrobiznesu/technikum żywienia i usług gastronomicznych pod opieką pań: Anny Turowskiej i Jolanty Marek - Ryś. Uczniowie podziękowali za wytrwałość, cierpliwość i codzienny trud nauczycieli. Młodzież przygotowała program artystyczny, w którym sposób humorystyczny przedstawiła dzień z życia szkoły. Zaprezentowała scenki dotyczące musztry w klasie mundurowej oraz rozmów grona pedagogicznego w pokoju nauczycielskim. Występ rozbawił wszystkich zebranych – zarówno  uczniów, jak i nauczycieli.

Na koniec młodzież wręczyła wszystkim nauczycielom słodkie upominki. Przygotowana akademia przebiegała w przyjemnej, radosnej atmosferze.