Uczniowie ZSEiT na spotkaniu z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego z Elbląga

Uczniowie ZSEiT na spotkaniu z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego z Elbląga

[31.10.2023]

W miniony piątek, w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, odbyło się spotkanie przedstawicieli WCR – Elbląg: ppor. Lucyny Lenartowicz – rzecznika prasowego Wydziału Rekrutacji i kpr. Julii Jaworskiej z kadetami i innymi uczniami klas maturalnych i branżowych.

Spotkanie dotyczyło m.in. wielu aspektów rekrutacji, warunków szkolenia, możliwości rozwoju kariery wojskowej, służby w jednostce wojskowej.

Radykalne plany zwiększenia liczebności Sił Zbrojnych RP wynikające  z ustawy o obronie Ojczyzny spowodowały, że resort  obrony narodowej zwiększył  w roku akademickim 2023/2024 limit miejsc  na studiach stacjonarnych  w uczelniach wojskowych aż o 210. W 2023 r. cztery wojskowe akademie przyjęły łącznie 2040 kandydatów na żołnierzy zawodowych:

1.Wojskowa Akademia Techniczna – Warszawa -1103 podchorążych

2. Akademia Wojsk Lądowych –Wrocław - 576 podchorążych

3. Akademia Marynarki Wojennej – Gdynia -135 podchorążych

4. Lotniczej Akademii Wojskowej - 226 podchorążych

Podchorąży na I roku otrzyma wynagrodzenie takie, jakie będzie wynosiło w 2023 r.  najniższe uposażenie żołnierza zawodowego (4960 zł, bez podatku dla  osób do 26 roku życia). Wielu kadetów /uczniów/ ZSEiT przekonało się do aplikowania na akademię wojskową.

 Dyrekcja Szkoły dziękuje w/w oficerom oraz Szefowi Wojskowego Centrum Rekrutacji w Elblągu, panu ppłk Jackowi Wieliczko  za możliwość przeprowadzenia tego szkolenia.