Święto Odzyskania Niepodległości w ZSEiT

Święto Odzyskania Niepodległości w ZSEiT

[14.11.2023]

Obchody Dnia Niepodległości w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku rozpoczęły się 10 listopada o godzinie 9:45 przy dębie im. gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego.

W dalszej części był przemarsz na aulę, gdzie odbyła się akademia złożona z części oficjalnej i artystycznej.

W pierwszej części uroczystości głos zabrał dyrektor ZSEiT Marian Matuszczak oraz zaproszeni goście: Wiesław Śniecikowski - burmistrz Miasta i Gminy Pasłęk, Małgorzata Adamowicz - dyrektor delegatury w Elblągu Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Anna Właszyn - wizytator Kuratorium Oświaty, Renata Perlińska - naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu Powiatu Elbląskiego, ppłk. Zbigniew Graca - szef szkolenia 9BBKPANC z Braniewa oraz kpt. Piotr Skolmowski - szef sztabu 43 Batalionu Piechoty Lekkiej WOT z Braniewa.

Szkolna uroczystość to również okazja, by wyróżnić najlepszych kadetów ZSEiT i wręczyć im dyplomy i statuetki za wyniki w zawodach w strzelaniu. Nagrodzeni uczniowie to: Wiktoria Pielech, Karolina Oleszczuk, Anna Rudyk, Aleksandra Zimolzak, Dawid Bogacki, Wiktoria Grzybowska, Jolanta Bajgot, Fabian Dziengo, Damian Wilk oraz Paulina Lenkiewicz.

W drugiej części akademii na scenie zadebiutowała klasa I OPW, która przygotowała przedstawienie o drogach Polski ku wolności, pod kierunkiem wychowawczyni Justyny Konopackiej oraz majora  Bolesława Czechowskiego.

Przygotowanie i udział w uroczystości Święta Odzyskania Niepodległości to wyraz patriotyzmu społeczności ZSEIT.