ZSEiT PASŁĘK NA 105. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI  W SŁOBITACH

ZSEiT PASŁĘK NA 105. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W SŁOBITACH

[20.11.2023]

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Słobitach odbyła się wieczornica z okazji 105. rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku. W imieniu dyrekcji szkołę reprezentowali: pani Izabela Puzio i mjr Bolesław Czechowski.  

Najpierw odbyła się część artystyczna wykonana przez uczniów szkoły podstawowej przy akompaniamencie orkiestry dziecięcej, co wzbudziło ogromny aplauz. Uczniowie, mimo lekkiej tremy, w przejmujący i naturalny sposób deklamowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne. Wszyscy byli bardzo wzruszeni, a zwłaszcza rodzice, którzy byli dumni ze swoich występujących pociech.

Następnie, zgodnie z ceremoniałem, po wprowadzeniu sztandaru Szkoły odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście: przedstawiciele władz samorządowych, Policji, Wojska Polskiego i rodzice. Po odśpiewaniu przez wszystkich Pierwszej Brygady dyrekcja i uczniowie szkoły zaprosili zebranych na poczęstunek. Wieczornica to również okazja na spotkanie wszystkich pokoleń mieszkających w Słobitach.