Obóz szkoleniowy II OPW ZSEiT W 9 BBKPanc w Braniewie 20-24.05.2024r.

Obóz szkoleniowy II OPW ZSEiT W 9 BBKPanc w Braniewie 20-24.05.2024r.

[03.06.2024]

To już drugie szkolenie II klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego w 9 BBKPanc pod opieką nauczycieli: Anny Turowskiej i Bolesława Czechowskiego.

W poniedziałek po przyjeździe uczniowie zostali zakwaterowani w budynku koszarowym. Następnie odbyło się spotkanie w Sali Tradycji Brygady z Szefem Szkolenia ppłk Zbigniewem Gracą oraz kustoszem, który przybliżył kadetom historię Brygady. Tego samego dnia uczniowie uczestniczyli w treningu musztry zgodnie z planem szkolenia, a w godzinach popołudniowych – w treningu w hali sportowej. Tradycyjnie od pierwszego dnia wszyscy musieli przestrzegać regulaminu oraz porządku dnia. Każdy dzień rozpoczynał się  pobudką o godz. 6.00 i zaprawą fizyczną o godz. 6.30 (trzy okrążenia wokół jednostki, ponad 3 km). Niektórzy mieli na początku problemy ze wstawaniem z tzw. „wozów”, czyli łóżek.

W kolejnych dniach kadeci brali udział w różnych szkoleniach i zawodach. We wtorek odbyły się drużynowe mistrzostwa klasy w biegu na orientację. Przed zawodami przeprowadzono instruktaż orientowania mapy, zwiedzano panzerverka nr 1 III Rzeszy. Jest to ciąg bunkrów niemieckich tzw. „Trójkąta Lidzbarskiego”. Wszystkie bunkry w tym rejonie są wysadzone zgodnie z dyrektywą Stalina w czasie II wojny światowej. Potem 6 Punktów Kontrolnych do zaliczenia. Zwyciężyła drużyna „CZARNY ORZEŁ” pod dowództwem kadetki Amelii Kołesar, II miejsce zdobył zespól „SPECJALNI” – dowódca kadetka Adrianna Kamińska, III miejsce - „KOCIAKI” kadetki Agaty Szaflik, zaszczytne IV miejsce - zespól „MARBLE” kadetki Karoliny Sabiło. Zawody zakończyły się marszem do Fromborka, zwiedzaniem pruskiego grodziska „BOGDANY”. Pod pomnikiem Kopernika odbyło się wręczenie dyplomów dla wszystkich drużyn. W drodze powrotnej do garnizonu w Braniewie kadeci zwiedzili cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej, na którym spoczywa około 31 tys. poległych w czasie II wojny światowej. Trzeciego dnia pobytu na obozie odbyło się strzelanie z karabinka pneumatycznego z trzech postaw: leżącej, klęczącej i stojącej. Zwyciężył Przemysław Ostrowski - 48 pkt. na 50 możliwych, II miejsce - Tomasz Gońca - 46 pkt., III miejsc - Hubert Iwanicki - 45 pkt. Punkty nauczania to rzut granatami, składanie i rozkładanie Beryla oraz ładowanie magazynków. Po obiedzie czas na relaks - basen lub hala sportowa, a potem musztra zespołowa plutonu połączona z nauką śpiewania piosenek marszowych. Czwartkowe zajęcia z SERE (podstawy poziomu A) to trudne ćwiczenia, które muszą przejść wszyscy żołnierze. S-survival, E-evasion, R-resistance, E-escape to praktyczne szkolenie z przetrwania, unikania, oporu i ucieczki lub ewakuacji  z terenu przeciwnika albo w wypadku odłączenia się od macierzystego pododdziału. Zajęcia bardzo się podobały kadetom, bo nauczyli się rozpalać ognisko, maskować i zbudować szałas, zdobywać pożywienie itd.

W ostatnim dniu obozu szkoleniowego nastąpiło rozliczenie sprzętu kwaterunkowego i podziękowanie Dowódcy Brygady za gościnę i możliwość odbycia krótkiego, ale intensywnego szkolenia. Przez cały pobyt pogoda dopisywała, a wśród uczniów panowała przyjazna atmosfera. Na pewno nie był to stracony czas. Obóz był okazją do integracji klasy w czasie zajęć i poza nimi. Pobyt w Braniewie dał możliwość doskonalenia współdziałania w zespole oraz wspólnego funkcjonowania w warunkach innych niż w szkole. Kadeci poznali zasady służby wojskowej i pobytu w jednostce wojskowej oraz nauczyli się przestrzegać obowiązujących regulaminów. Wszyscy z niecierpliwością czekają na następny obóz, który odbędzie się w maju przyszłego roku.

Czołem żołnierze 9BBKPanc. Dziękujemy.

Uczniowie II OPW - ZSEiT Pasłęk przy współpracy wychowawcy klasy Anny Turowskiej oraz nauczyciela szkolenia wojskowego - mjr rez. Bolesława Czechowskiego.