Obóz szkoleniowy klasy III LO ZSEiT W 9 BBKPanc w Braniewie 03-07.06.2024r.

Obóz szkoleniowy klasy III LO ZSEiT W 9 BBKPanc w Braniewie 03-07.06.2024r.

[11.06.2024]

To już trzecie szkolenie klasy III LO o ukierunkowaniu obronnym w 9 BBKPanc pod opieką nauczycieli: Anety Wołosz i Bolesława Czechowskiego.

W poniedziałek po przyjeździe uczniowie zostali zakwaterowani w budynku koszarowym. Następnie odbyło się spotkanie w Sali Tradycji Brygady z Szefem Szkolenia ppłk Zbigniewem Gracą oraz kustoszem, który przybliżył kadetom historię Brygady. Tego samego dnia uczniowie uczestniczyli w treningu musztry zgodnie z planem szkolenia, a w godzinach popołudniowych – w treningu w hali sportowej. Tradycyjnie od pierwszego dnia wszyscy musieli przestrzegać regulaminu oraz porządku dnia. Każdy dzień rozpoczynał się pobudką o godz. 6.00 i zaprawą fizyczną o godz. 6.30 (trzy okrążenia wokół jednostki, ponad 3 km).

W kolejnych dniach kadeci brali udział w różnych szkoleniach i zawodach. We wtorek odbyło się strzelanie z karabinka pneumatycznego z trzech postaw: leżącej, klęczącej i stojącej. Zwyciężył Michał Strzelecki - 46 pkt. na 50 możliwych, II miejsce – Maja Mandryk - 44 pkt., III miejsc – Wojciech Tokarewicz - 43 pkt. Punkty nauczania to rzut granatami, składanie i rozkładanie Beryla oraz ładowanie magazynków. Po obiedzie czas na relaks - basen lub hala sportowa. Trzeciego dnia odbyły się drużynowe mistrzostwa klasy w biegu na orientację. Przed zawodami przeprowadzono instruktaż orientowania mapy, zwiedzano panzerverka nr 1 III Rzeszy. Jest to ciąg bunkrów niemieckich tzw. „Trójkąta Lidzbarskiego”. Wszystkie bunkry w tym rejonie są wysadzone zgodnie z dyrektywą Stalina w czasie II wojny światowej. Potem 6 Punktów Kontrolnych do zaliczenia. Zwyciężyła drużyna „SZMIGOLASY” pod dowództwem kadeta Alana Kirola, II miejsce zdobył zespół „MAJSTERKI” – dowódca kadet Michał Strzelecki, III miejsce -„EL DIABLOS” kadetki Angeliki Siczek, IV miejsce – zespół „DREAM TEAM” kadetki Mai Mandryk, a V - „LEŚNE SKRZATY” Oliwii Barszcz. Zawody zakończyły się marszem do Fromborka, zwiedzaniem pruskiego grodziska „BOGDANY”. Pod pomnikiem Kopernika odbyło się wręczenie dyplomów dla wszystkich drużyn. W drodze powrotnej do garnizonu w Braniewie kadeci zwiedzili cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej, na którym spoczywa około 31 tys. poległych w czasie II wojny światowej.

Czwartkowe zajęcia z SERE (podstawy poziomu A) to trudne ćwiczenia, które muszą przejść wszyscy żołnierze. S-survival, E-evasion, R-resistance, E-escape to praktyczne szkolenie z przetrwania, unikania, oporu i ucieczki lub ewakuacji z terenu przeciwnika albo w wypadku odłączenia się od macierzystego pododdziału. Zajęcia bardzo się podobały kadetom, bo nauczyli się rozpalać ognisko, maskować i zbudować szałas, zdobywać pożywienie itd. Kolejnym punktem zajęć była wizyta w Areszcie Śledczym w Braniewie, gdzie kadeci zapoznali się z warunkami przyjęcia do służby w Zakładzie Karnym oraz z pracą funkcjonariuszy Służby Więziennej. Po pełnym wrażeń szkoleniu – obiad i tradycyjnie basen lub hala sportowa. Na wieczornej odprawie, zgodnie z tradycją Wojska Polskiego, kadeci uczcili minutą ciszy pamięć polskiego żołnierza, który zginął na granicy polsko-białoruskiej.

W ostatnim dniu obozu szkoleniowego nastąpiło rozliczenie sprzętu kwaterunkowego i podziękowanie Dowódcy Brygady za gościnę i możliwość odbycia krótkiego, ale intensywnego szkolenia. Przez cały pobyt pogoda dopisywała, a wśród uczniów panowała przyjazna atmosfera. Na pewno nie był to stracony czas. Obóz był okazją do integracji klasy w czasie zajęć i poza nimi. Pobyt w Braniewie dał możliwość doskonalenia współdziałania w zespole oraz wspólnego funkcjonowania w warunkach innych niż w szkole. Kadeci poznali zasady służby wojskowej i pobytu w jednostce wojskowej oraz nauczyli się przestrzegać obowiązujących regulaminów. Wszyscy z niecierpliwością czekają na następny obóz, który odbędzie się we wrześniu przyszłego roku.

Czołem żołnierze 9BBKPanc. Dziękujemy.

Uczniowie klasy III LO - ZSEiT Pasłęk przy współpracy wychowawcy klasy Anety Wołosz oraz nauczyciela szkolenia wojskowego - mjr rez. Bolesława Czechowskiego.