Podsumowanie projektu Erasmus+ Akredytacja „Nowe umiejętności kluczem do sukcesu” w ZSEiT

Podsumowanie projektu Erasmus+ Akredytacja „Nowe umiejętności kluczem do sukcesu” w ZSEiT

[18.06.2024]

Wszystkie zajęcia, warsztaty i mobilności zostały zrealizowane w kończącym się roku szkolnym 2023/2024, a więc nadszedł czas na uroczyste podsumowanie działań projektowych.

Celem projektu, którego kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosła 52.522 EUR (234.671 PLN), było podniesienie kwalifikacji uczniów oraz wsparcie młodzieży w rozwoju kompetencji transwersalnych, językowych, kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej oraz rozwoju umiejętności osobistych.  Zrekrutowani uczniowie uczestniczyli w zajęciach językowych, warsztatach z doradztwa zawodowego, rozwoju osobistego i integracyjnych. Natomiast punktem kulminacyjnym były dwutygodniowe staże w Portugalii i we Włoszech dla 25 beneficjentów tego projektu. Niedawno ostatnia grupa wróciła z edukacyjnej wyprawy i wszyscy uczestnicy spotkali się, aby podzielić się swoimi wrażeniami.

Na spotkanie zespół projektowy zaprosił przedstawicieli organu prowadzącego, dyrekcję oraz społeczność szkolną. Była to okazja, aby opowiedzieć o początkach programu Erasmus+ w szkole, zaznaczyć rolę partnerów Grupie ETN (agencje Sistema Turismo oraz Pessoa Academy) i osób wspierających realizację projektu. Goszczący na uroczystości wicestarosta Ryszard Zając podkreślał, że przynależność do Unii Europejskiej zapewnia młodzieży okazję do doświadczania takich wrażeń. Natomiast dyrektor Marian Matuszczak zaznaczył, że każdy projekt podkreśla rangę kształcenia zawodowego, a umiejętności, których uczniowie nabywają na stażu zagranicznym, zaprocentują w przyszłości.

Młodzież uczestnicząca w projekcie bardzo zaangażowała się w przygotowania do uroczystości, podczas której podzieliła się wrażeniami z wyjazdu i dokonała ewaluacji. Uczestnicy przyjechali do Polski zadowoleni, dowartościowani i nieco odmienieni. To był dla nich okres zmierzenia się z dorosłością, odpowiedzialnością, to czas zdobywania doświadczenia zawodowego, ale przede wszystkim samorealizacji, otwartości, tolerancji i gotowości do samokształcenia. Nie obyło się bez niespodzianek, łez i poczęstunku, który przygotowała sama młodzież pod okiem nauczycieli Moniki Kucińskiej i Wioletty Wierzbickiej oraz z pomocą młodszych kolegów i koleżanek.

Ale co najważniejsze, uczestnicy projektu otrzymali dokumenty i certyfikaty potwierdzające ich pierwsze poważne doświadczenie zawodowe, które muszą tylko mądrze wykorzystać w kreowaniu swojej ścieżki zawodowej.

Bez zaangażowania uczniów i nauczycieli tak ważne przedsięwzięcie nie miałoby racji bytu. Rozpiera wszystkich duma, że młodzież potrafi się zaangażować i dać z siebie to, co najlepsze. W takich chwilach, widać, że wysiłek po obu stronach ma sens i nie można się poddawać.

Należy również nadmienić, że 12 czerwca 2024 roku napłynęła do szkoły informacja o kolejnym dofinansowaniu na realizację projektu w roku szkolnym 2024/2025 na kwotę 61.721 EUR

Jak tylko opadną emocje, czas rozpocząć nową przygodę.

Cała kwota dofinansowania z Unii Europejskiej w wysokości 52.552 EUR została odpowiednio zainwestowana, a rezultaty już teraz są widoczne.