LIST DO ROLNIKÓW, RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH

LIST DO ROLNIKÓW, RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH

[26.06.2024]

Szanowni Państwo! rozpoczęły się wakacje – czas intensywnej pracy dla rolników, którzy wciąż narażeni są na niebezpieczeństwa podczas wykonywania pracy

Z myślą o osobach związanych z rolnictwem, została powołana Komisja do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Olsztynie, zrzeszająca przedstawicieli organów, urzędów, instytucji i organizacji zainteresowanych tą problematyką. Główną ideą Komisji jest propagowanie dobrych praktyk i zachowań podczas wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, aby zapobiegać występowaniu niepożądanych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu, szczególnie wypadkom przy pracy.

Dlatego też, został wystosowany przez członków Komisji ds. BHP w Rolnictwie:

LIST DO ROLNIKÓW, RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH.