Ważna informacja

Ważna informacja

[13.11.2020] 

 Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza się obowiązek prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Zaistniała sytuacja  powoduje ograniczenie kontaktów osobistych, co może wpłynąć na narastające niepokoje wśród uczniów i rodziców. W trudnych sytuacjach wsparcia psychologicznego udzieli profesjonalna kadra specjalistów na terenie kraju, regionu i miasta:  

•          www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl - bezpłatna pomoc psychologiczna

•          730 822 320 - Polskie Towarzystwo Psychologiczne

•          55 248 24 32 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku

•          55 248 31 29 lub dziennik elektroniczny LIBRUS - szkolny pedagog. 

 

Dyrektor

Marian Matuszczak