Najlepsi z najlepszych w ZSEiT

Najlepsi z najlepszych w ZSEiT

[13.12.2020]

W listopadzie 2020 roku czterem uczennicom Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku przyznano stypendia Prezesa Rady Ministrów.

W roku szkolnym 2019/2020 stypendystą PRM mógł zostać uczeń czteroletniego liceum ogólnokształcącego i odrębnie uczeń dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego oraz uczeń pięcioletniego technikum i odrębnie uczeń  dotychczasowego czteroletniego technikum. Stypendium przyznawane jest uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazali się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. 

Tegoroczne stypendystki z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku to:

Julia Machul  - uczennica klasy III liceum o ukierunkowaniu obronnym. Julia jest przykładem wzorowego traktowania obowiązków szkolnych. Średnia ocen - 5,67.

Aleksandra Brodowska - uczennica II klasy liceum o nachyleniu obronnym. Aleksandra samodzielnie rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania, przykładnie wypełnia wszystkie obowiązki szkolne - ma 100% frekwencję. Średnia ocen - 5,13.

Paulina Gońca - uczennica klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista. Paulina posiada bardzo szeroką wiedzę ogólną. Bierze udział w akcjach charytatywnych. Osiąga wysokie wyniki w nauce. Średnia ocen - 5,65.

Kornelia Kowzan -  uczennica klasy II technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Kornelia wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych. Uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce. Średnia ocen - 5,06.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.