Nowy projekt – nowe kwalifikacje uczniów ZSEiT

Nowy projekt – nowe kwalifikacje uczniów ZSEiT

[14.12.2020]

Z przyjemnością informujemy, że III edycja projektu „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika”, którego beneficjentem jest Powiat Elbląski, została zakwalifikowana do etapu negocjacji. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

Projekt „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja III ” realizowany będzie w okresie od 04.01.2021 do 30.09.2021 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie i nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych u 54 uczniów i 8 nauczycieli ZSEiT w Pasłęku poprzez kursy kwalifikacyjne oraz praktyki i staże u pracodawców.

Planowana  kwota projektu to 456 467,70zł, w tym wkład własny Powiatu Elbląskiego 68 500,00zł. Projekt współfinansowany będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe.