ZSEiT uzyskało akredytację w programie Erasmus+ na lata 2021-2027

ZSEiT uzyskało akredytację w programie Erasmus+ na lata 2021-2027

[02.03.2021]

Już od 2016 Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, jako pierwsza szkoła w mieście, regularnie organizuje zagraniczne praktyki uczniów w ramach projektów Erasmus+.

Realizując projekt, młodzież nie tylko odbywa dwutygodniowe staże zagraniczne we Włoszech i w Hiszpanii, gdzie nabywa nowe umiejętności zawodowe, ale również doskonali znajomość języków obcych oraz poznaje kulturę tych państw.

Co oznacza przyznanie akredytacji dla uczniów i nauczycieli ZSEiT?

Uzyskując akredytację, szkoła ma gwarancję kontynuacji projektów w latach 2021-2027.  Uczniowie technikum i branżowej szkoły I stopnia w ZSEiT będą corocznie mieli możliwość odbywania praktyk zawodowych w firmach na europejskim rynku pracy, m.in.: Włoch, Hiszpanii oraz Niemiec. Dodatkowo, co jest nowością, nauczyciele będą brać udział w zagranicznych kursach zawodowych, a to niewątpliwie wzbogaci jakość pracy szkoły.