Kursy zawodowe w ZSEiT

Kursy zawodowe w ZSEiT

[09.03.2021]

W Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku rozpoczęły się kursy zawodowe dla branży gastronomicznej.

Kursy zorganizowano w ramach projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja III”, na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0041/20-00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego-projekty konkursowe.

Pierwszy z nich, kurs kelner-barman, rozpoczął się w piątek 5 marca 2021r. Jego celem jest zapoznanie uczniów z zasadami rozliczeń kelnerskich, sposobami sporządzania oraz podawania potraw i napojów, planowaniem wyżywienia i obsługą przyjęć okolicznościowych. Podczas kursu uczniom zostaną przekazane informacje na temat wyposażenia barów w sprzęt i urządzenia, różnych form zaopatrzenia barów w towary handlowe i produkty żywnościowe oraz metod ich oceny i przechowywania oraz organizacji pracy i czynności związanych z przygotowaniem baru do przyjęcia gości.

To pierwsze szkolenie dla grupy 12 uczniów, których czeka jeszcze kurs baristy. Zadania te mają na celu przygotowanie uczniów ZSEiT do staży zawodowych na stanowisku kelner-barman, które będą odbywać się w trakcie wakacji w renomowanych hotelach: Hotel Andres w Starych Jabłonkach, Restauracja Amore Mio w Elblągu oraz w Hotelu Radisson Blu w Gdańsku.

Projekt obejmuje cztery branże: gastronomiczną, agrobiznes, ekonomiczną oraz samochodową. Całkowity koszt projektu wynosi 456 467,70 zł, w tym wkład własny Powiatu Elbląskiego to 68 500,00 zł.