Kurs kelner-barman w ZSEiT

Kurs kelner-barman w ZSEiT

[29.03.2021]

W Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku zakończył się pierwszy kurs zawodowy zorganizowany dla branży gastronomicznej w ramach projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja III”.

Kurs zrealizowano na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0041/20-00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego-projekty konkursowe.

Kurs kelner-barman odbył się w marcu 2021 r. Jego celem było zapoznanie uczniów z zasadami rozliczeń kelnerskich, sposobami sporządzania oraz podawania potraw i napojów, planowaniem wyżywienia i obsługą przyjęć okolicznościowych. Podczas szkolenia uczniom przekazano informacje na temat wyposażenia barów w sprzęt i urządzenia, różnych form zaopatrzenia barów w towary handlowe i produkty żywnościowe oraz metod ich oceny i przechowywania oraz organizacji pracy i czynności związanych z przygotowaniem baru do przyjęcia gości.

Zadania te miały na celu przygotowanie uczniów ZSEiT do staży zawodowych na stanowisku obsługa kelnerska, które będą odbywać się w trakcie wakacji w renomowanych hotelach:  Hotel Andres w Starych Jabłonkach, Restauracja Amore Mio w Elblągu  oraz w Hotelu Radisson Blu w Gdańsku.

Projekt obejmuje cztery branże: gastronomiczną, ekonomiczną, samochodową oraz agrobiznes. Całkowity koszt projektu wynosi 456 467,70 zł, w tym wkład własny Powiatu Elbląskiego to 68 500,00 zł.