Kursy zawodowe w ZSEiT

Kursy zawodowe w ZSEiT

[25.05.2021]

W ZSEiT odbyły się cztery szkolenia w ramach projektu Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja III, na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0041/20-00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe.

Uczniowie technikum agrobiznesu oraz branżowej szkoły I stopnia - w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych rozwijali swoje zawodowe umiejętności, biorąc udział w ciekawych i przydatnych kursach.

17 maja 2021 r., w Elblągu, w firmie Techtrans odbył się kurs kwalifikacyjny - operator ładowarek teleskopowych oraz operator suwnic. Celem kursu teoretycznego i praktycznego jest przygotowanie do staży zawodowych w firmach: Agrimasz sp. z o.o. Fricke sp. z o.o., Spółdzielczej Mleczarni Spomlek w Młynarach, a także do uzyskania kwalifikacji podczas egzaminu UDT.

Dla branży agrobiznes odbyło się również szkolenie z wypełniania e-wniosków o dopłaty bezpośrednie. Szkolenie prowadził pan Bartłomiej Mieczykowski, który świadczy szereg usług, m.in. w zakresie doradztwa rolniczego, doradztwa rolnośrodowiskowego, pozyskiwania funduszy unijnych.

 

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia - w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych uczestniczyli w szkoleniu PDR. Kurs usuwania wgnieceń odbył się 17 – 21 maja 2021 r. Młodzież poznała dwie podstawowe metody usuwania wgnieceń bez lakierowania - metodę klejową oraz hakową (łyżki). Pan Dariusz Kołodziejczak, trener UBER ACADEMY, z 20-letnim doświadczeniem w branży PDR, uczył zastosowania obu metod przy wgnieceniach karoserii samochodowej.

Projekt Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja III obejmuje cztery branże: gastronomiczną, agrobiznes, ekonomiczną oraz samochodową. Całkowity koszt projektu wynosi 456 467,70 zł, w tym wkład własny Powiatu Elbląskiego to 68 500,00 zł.