Laureat ogólnopolskiej olimpiady z ZSEiT

Laureat ogólnopolskiej olimpiady z ZSEiT

[07.06.2021]

W sobotę, 29 maja 2021 r. na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom centralnego etapu XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Rywalizacja odbyła się w 11 blokach tematycznych. W zmaganiach wystartowało 200 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z całej Polski, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas eliminacji okręgowych odbywających się w kwietniu.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku  w bloku produkcja zwierzęca reprezentował Krystian Ćwikliński - uczeń klasy II kształcący się w zawodzie technik agrobiznesu. Po okręgowych eliminacjach, które odbyły się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Krystian został zakwalifikowany na eliminacje centralne olimpiady.  28 maja odbył się etap pisemny i praktyczny, który pozwolił mu na zajęcie 8 miejsca i uzyskanie tytułu laureata.

Jako laureat OWIUR Krystian uzyskał roczne stypendium i zgodnie z rozporządzeniem MEiN jest zwolniomy z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik agrobiznesu.

Składamy serdeczne gratulacje uczniowi i życzymy dalszych sukcesów.

Zdjęcia nr: 1, 2, 3 udostępnione przez www.agropolska.pl

Zdjęcia nr: 4 i 5 udostępnione przez www.utp.edu.pl