Zakończenie roku szkolnego w ZSEiT

Zakończenie roku szkolnego w ZSEiT

[29.06.2021]

Nadszedł czas odpoczynku - rok szkolny 2020/2021 zakończony! To był trudny rok dla uczniów, nauczycieli i rodziców, dlatego wszyscy z niecierpliwością czekali na ten dzień.

25 czerwca 2021 roku cała społeczność Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku uczestniczyła w uroczystym zakończeniu roku szkolnego. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie mogli ponownie spotkać się w pełnym składzie, aby zakończyć miniony rok. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Inspektor z Wydziału Promocji Powiatu Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu Grzegorz Dawidziuk.

Mimo trudnego czasu, związanego z pandemią oraz wyczerpującym zdalnym nauczaniem, nie zabrakło wśród uczniów ZSEiT tych, którzy szczególnie wyróżnili się swoją pracą, zaangażowaniem i nauką. Z wielką przyjemnością dyrektor Marian Matuszczak i wicedyrektor Lidia Zawarczyńska nagrodzili uczniów, którzy ciężko pracowali na wyróżnienie - osiągnęli wysokie wyniki w nauce, uczestniczyli w konkursach, olimpiadach, projektach, wykazali się stuprocentową frekwencją, a także w szczególny sposób angażowali się w życie szkoły. Na specjalne wyróżnienie zasłużył Krystian Ćwikliński – uczeń II klasy technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu, który został laureatem centralnych eliminacji XLIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja zwierzęca. 

Na zakończenie uroczystości dyrektor pogratulował nagrodzonym, podziękował nauczycielom i uczniom za ciężką, wytrwałą pracę, życząc udanych oraz bezpiecznych wakacji.   

Wszyscy zakończyli rok szkolny 2020/2021 w dobrych nastrojach i z nadzieją, że od 1 września będziemy pracować już tylko stacjonarnie w szkole.