Dobra zdawalność egzaminów maturalnych w ZSEiT w Pasłęku

Dobra zdawalność egzaminów maturalnych w ZSEiT w Pasłęku

[05.07.2021]

W ZSEiT w Pasłęku tegoroczni absolwenci i ich nauczyciele mają powód do radości.

W LO egzamin maturalny zdało 92,3%, a według danych podanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w kraju w liceach zdawalność wyniosła 81%, zaś w województwie warmińsko-mazurskim 77,5%, jak podaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży. W technikum również zdawalność znacznie przekracza średnią zdawalność w kraju i w województwie. W ZSEiT w technikum zdało 87,5% tegorocznych absolwentów, zaś średnia zdawalność w kraju wyniosła 64%, a w województwie warmińsko mazurskim 62,4%. Cieszą również średnie wyniki egzaminów.  Tegoroczni absolwenci technikum i LO uzyskali średnie wyniki z języka polskiego i matematyki wyższe niż średnie krajowe.  W kraju dla wszystkich typów szkół średni wynik z języka polskiego wyniósł 58 z języka polskiego i 53 z matematyki, zaś w ZSEiT 61 z języka polskiego i 54 z matematyki.

Gratulujemy maturzystom i mamy nadzieję na 100% zdawalność po egzaminie poprawkowym w sierpniu, gdyż wszyscy, którym nie udało się zdać w maju, mają prawo do egzaminu poprawkowego i otrzymania świadectwa maturalnego we wrześniu.