Bdania obowiązkowe dla uczniów zakwalifikowanych do klas pierwszych

Bdania obowiązkowe dla uczniów zakwalifikowanych do klas pierwszych

[22.07.2021]

Informacja dla kandydatów do klas pierwszych, technikum kształcącego w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik agrobiznesu.

 

Informacja dla kandydatów do klas I,

technikum kształcącego w zawodach:

technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik agrobiznesu.

 

Uprzejmie informuję, że uczniowie, którzy zostaną przyjęci do klas pierwszych kształcących w w/w zawodach zobowiązani są do wykonania w czasie wakacji 3- krotnego badania kału w kierunku Salmonella-Shigella (tzw. nosicielstwo). Badanie można wykonać w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Elblągu, ul. Gen. J. Bema 40 bezpłatnie, albo odpłatnie w dowolnym laboratorium.

Probówki tzw. „kałówki” i druki można pobrać w laboratorium w Pasłęku (przy szpitalu ) i osobiście przekazać je do Elbląga.

Zbiorcze skierowanie na badania wystawia szkoła.

Pozostałe badania dla wszystkich uczniów klas I zostaną przeprowadzone w szkole na początku września