Ślubowanie i otrzęsiny klas pierwszych w ZSEiT w Pasłęku

Ślubowanie i otrzęsiny klas pierwszych w ZSEiT w Pasłęku

[01.10.2021]

29 września 2021 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę  na sztandar szkoły oraz uczestniczyli w otrzęsinach przygotowanych przez klasę drugą technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu i technik ekonomista, pod opieką wychowawcy p. Ryszarda Barszcza.

Uroczystość przebiegała z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego, dlatego podzielono ją na dwie części. Część pierwsza dotyczyła ślubowania oraz tradycyjnych „otrzęsin”, natomiast druga - to zajęcia integracyjne z wychowawcami.

Tym samym pierwszaki stały się pełnoprawnymi uczniami ZSEiT. Starsi koledzy sprawdzili zdolności wokalne i artystyczne pierwszoklasistów, którzy musieli również wykazać się wiedzą o szkole oraz znajomością przysłów. Na koniec odbyło się ślubowanie wychowawców.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku przyjął do swego grona klasy:

I LO o ukierunkowaniu obronnym  - z wychowawcą p. Anetą Wołosz,

I technikum TA/TŻ – technikum kształcące w zawodach: technik agrobiznesu oraz technik żywienia i usług gastronomicznych - z wychowawcą p Jolantą Marek - Ryś,

I szkoły branżowej I stopnia MB/SB – kształcącej w zawodach: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz  mechanik pojazdów samochodowych -  z wychowawcą p. Robertem Koszykiem.

Dzień był pełen wrażeń. Wszyscy doskonale się bawili. Pierwszoklasistom życzymy powodzenia w nowej szkole.