Komunikat

Komunikat

[16.01.2022] Uprzejmie informujemy o możliwości korzystania z dyżurów specjalistycznych w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, utworzonych na terenie całego kraju – za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

Lista punktów znajduję się na stronie internetowej 

https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/komunikat,54 

Z poważaniem, 

Wioleta Turalska

Główny Specjalista 

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Elblągu

tel. +48 55 239 49 00

STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU

www.powiat.elblag.pl

ul. Saperów  14 A, 82-300 Elbląg

tel. + 48 55 239 49 00, fax +48 55 232 42 26

NIP: 578-305-55-79 REGON: 170753615