Uroczyste podsumowanie projektu Erasmus+ w ZSEiT

Uroczyste podsumowanie projektu Erasmus+ w ZSEiT

[20.06.2022]

Wszystko co dobre ma swój koniec. Dla uczestników projektu Erasmus+ "Nowe umiejętności = nowe możliwości" nadszedł czas podsumowań.

15 czerwca grupa 40 uczniów technikum kształcąca się w zawodach: technik agrobiznesu, technik ekonomista oraz technik żywienia i usług gastronomicznych spotkała się w auli, aby zaprezentować swoim kolegom i koleżankom wrażenia z dwutygodniowych staży zawodowych w Rimini. Projekt realizowany był w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w latach 2020 - 2022 na kwotę dofinansowania 72.800 euro. Mobilności odbyły się w dwóch turach: we wrześniu 2021 roku i w maju 2022 roku, a każdy wyjazd poprzedzony był warsztatami z języka włoskiego, warsztatami kulturoznawczymi i z doradztwa zawodowego oraz warsztatami rozwoju osobistego połączonego z integracją.

Na uroczystość przybyła pani Zofia Ostrówka z Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Powiatu Elbląskiego,  rodzice oraz uczniowie ZSEiT. Dyrektor Marian Matuszczak wręczył uczestnikom certyfikaty ze staży oraz Europassy i podkreślił, że to znaczący punkt w ich życiu edukacyjnym i osobistym. Uczniowie wraz z opiekunem panem Maciejem Maciejewskim przygotowali film prezentujący ich miejsca praktyk, a następnie zaprosili uczestników uroczystości na włoski poczęstunek, który przygotowali pod okiem pani Wioletty Wierzbickiej. Atrakcją uroczystości był 'live cooking', na którym uczennica Maja Bryguła przygotowywała na scenie danie z Włoch - makaron z krewetkami.

W swoich relacjach młodzież podkreślała, że jest bardzo zadowolona z możliwości odbywania swoich praktyk za granicą, co jest niewątpliwie urozmaiceniem kształcenia zawodowego w szkole. Zgodnie z celem projektu wyjazdy przyczyniły się do zdobycia przez uczniów nie tylko dodatkowych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych, ale również kształtowania otwartości i wrażliwości kulturowej, rozwijania umiejętności osobistych, takich jak adaptacja w nowym miejscu pracy oraz praca w międzynarodowym zespole.

Projekt finansowany był w całości z funduszy europejskich w ramach programu Erasmus+, a w realizacji szkołę wspierał parter ETN Network z siedzibą we Włoszech.

Przed uczniami ZSEiT kolejne wyjazdy w ramach Akredytacji Erasmus, ponieważ w ZSEiT realizowany jest również projekt „Pracuję, doświadczam i uczę się Europy” -  na początku czerwca szkoła otrzymała informację o przyznaniu kolejnych 54.992 euro.

Składamy ogromne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanych w przygotowania i realizację projektu.