Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w ZSEiT

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w ZSEiT

[28.06.2022]

Nadeszły długo oczekiwane wakacje! 24 czerwca 2022 r. społeczność Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku pożegnała rok szkolny 2021/2022.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w ZSEiT w Pasłęku zaszczycili swoim przybyciem Wicestarosta Elbląski Ryszard Zając oraz mjr Dawid Trapiszczonek z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Elblągu.

W swoim przemówieniu dyrektor Marian Matuszczak podsumował pracę i osiągnięcia ZSEiT w minionym roku szkolnym. Przedstawił także plany na kolejny rok. Od 1 września 2022 roku Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku otwiera klasę wojskową liceum ogólnokształcącego z Oddziałem Przygotowania Wojskowego (OPW). Zezwolenie na prowadzenie OPW zostało wydane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Zaproszeni goście również zabrali głos. Gratulując sukcesów osiągniętych przez uczniów ZSEiT w Pasłęku, życzyli udanych wakacji oraz owocnej pracy w przyszłym roku szkolnym.

W dalszej części uroczystości dyrektor Marian Matuszczak i wicedyrektor Lidia Zawarczyńska z dumą i wielką przyjemnością nagrodzili uczniów, którzy szczególnie wyróżnili się swoją pracą i zaangażowaniem: osiągnęli wysokie wyniki w nauce, uczestniczyli w konkursach, olimpiadach, projektach unijnych, wykazali się stuprocentową frekwencją.

Na specjalne wyróżnienie zasłużyli uczniowie, którzy zostali laureatami centralnych eliminacji XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Są to: Krystian Ćwikliński – uczeń III klasy technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu – laureat w bloku produkcja zwierzęca oraz Bartosz Jarzęcki - uczeń III klasy technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – laureat w bloku gastronomia. 

Dzień zakończenia roku szkolnego 2021/2022 był również ostatnim dniem pracy pani Danuty Kosobudzkiej – nauczycielki języka niemieckiego. Po długoletniej pracy w szkole zdecydowała się przejść na zasłużoną emeryturę. Dyrektor Marian Matuszczak żegnał panią Danutę w imieniu swoim i całej społeczności szkolnej. Podziękował za wieloletnią pracę, poświęcenie i zaangażowanie w nauczanie i wychowanie młodzieży, życząc zdrowia, pomyślności na nowym etapie życia oraz realizacji wszelkich marzeń.

Na zakończenie uroczystości dyrektor pogratulował nagrodzonym, podziękował nauczycielom i uczniom za ciężką, wytrwałą pracę. Wszystkim życzył udanych oraz bezpiecznych wakacji. 

Młodzież pożegnała się ze swoimi wychowawcami w dobrych nastrojach, z planami na letni wypoczynek.