Realizacja projektu POZNAJ POLSKĘ przez uczniów ZSEiT

Realizacja projektu POZNAJ POLSKĘ przez uczniów ZSEiT

[24.11.2022]

22 listopada 2022 roku 51 uczniów klas mundurowych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku uczestniczyło w wycieczce zorganizowanej w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Pomysł na trasę wycieczki zrodził się z chęci pokazania młodzieży ciekawych i zabytkowych miejsc w ich małej ojczyźnie, w której się urodzili i wychowali. Dlatego wybór padł na województwo warmińsko-mazurskie i miejscowości takie jak: Lidzbark Warmiński, Święta Lipka i „Wilczy Szaniec” w Gierłoży. Szkolnej wycieczce towarzyszyła niezawodna pani przewodnik Magdalena Żółtowska-Sikora.

Podziwiając przyprószone pierwszym śniegiem pola i łąki, uczniowie dotarli do Perły Warmii, czyli Lidzbarka Warmińskiego, do zamku - dawnej siedziby biskupów warmińskich. Zamek jest cennym zabytkiem architektury gotyckiej w Polsce, a od 2018 roku został uznany jako pomnik historii. Młodzież podziwiała Wielki Refektarz z ekspozycją gotyckich rzeźb, kaplicę zamkową o rokokowym wystroju, a także część podziemną zamku – piwnice, w których były składy żywności oraz przetrzymywano więźniów.

Kolejny punkt programu wycieczki to sanktuarium maryjne w Świętej Lipce, do którego już od XV w. wędrowali pątnicy. Świętolipska bazylika pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny z obejściem krużgankowym i klasztorem to zabytek barokowy. Wszyscy chętnie wysłuchali historii tego miejsca, podziwiając wnętrze i bogate zdobienia.

Ostatnim punktem zaplanowanej wyprawy była kwatera główna Adolfa Hitlera i Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych w „Wilczym Szańcu”. Kwatera została wybudowana, aby Hitler mógł z niej dowodzić w trakcie podboju ZSRR. Młodzież zwiedziła główne miejsca związane z pobytem przywódcy nazistów, m.in. pozostałość po budynku, w którym doszło do nieudanego  zamachu na jego życie, w lipcu 1944 r. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchała, w jaki sposób powstawały bunkry, ile osób przebywało w tym zorganizowanym na potrzeby wojny „miasteczku”, jak i tego, że to sami Niemcy przed wkroczeniem Armii Czerwonej dokonali wysadzenia tych obiektów.

Napełnieni wiedzą historyczną, a także opowieściami z życia lokalnej społeczności, uczniowie wraz z opiekunami ruszyli w drogę powrotną. Wycieczka była świetnie wykorzystanym czasem na to, aby się czegoś dowiedzieć, zobaczyć i doświadczyć. Był to również czas integracji uczniów, którzy ze śpiewem na ustach, uśmiechem i myślą odwiedzenia tych miejsc z rodzicami wracali szczęśliwie do domu.

Opiekunami wycieczki byli nauczyciele: Małgorzata Cytrycka, Monika Kucińska i mjr Bolesław Czechowski.