PROJEKT ERASMUS+ w ramach Akredytacji
Mobilność osób uczących się i pracowników w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

"Nowe umiejętności kluczem do sukcesu"
realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku,

numer umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000138493
wartość projektu 52.552,00 euro
Czas trwania projektu: 1 czerwca 2023 r. - 31 sierpnia 2024 r.

Projekt zakłada współpracę ZSEiT w Pasłęku z partnerami z Włoch i Portugalii. Uczestnikami rocznego projektu będzie 24 obecnych uczniów klas  trzecich i czwartych kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu i technik ekonomista oraz uczniów klasy drugiej lub trzeciej szkoły branżowej na kierunkach: mechanik pojazdów samochodowych i mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych. Praktyki te odbędą się w zagranicznych firmach wyselekcjonowanych przez naszych partnerów zagranicznych działających w sektorach odpowiadającym zdobywanym kwalifikacjom.

Przed rozpoczęciem praktyk uczniowie wezmą udział w zaplanowanych działaniach na terenie szkoły zmierzających do lepszego przygotowania uczniów do pobytu zagranicą i praktyki w obcym środowisku. Po zakończeniu praktyk uczniowie będą dzielili się wrażeniami nie tylko wykorzystując media, ale także na zorganizowanych na terenie szkoły spotkaniach ze społecznością szkolną i pozaszkolną. Projekt będzie również szansą dla samej szkoły na potwierdzenie jakości kształcenia, metod pracy, wypracowanych programów nauczania.

Program obejmuje dwutygodniowe praktyki/staże w Rimini (Włochy) oraz Lizbonie (Portugalia)

REKRUTACJA

Formularz zgłoszeniowy do projektu w formie elektronicznej aktywny od 10 – 20 listopada 2023 do godz. 23:59 znajduje się pod linkiem https://forms.gle/WiJf54yBfzvfaBAH8

Przed wypełnieniem formularza proszę zapoznać się z regulaminem rekrutacji.

Po wstępnej rekrutacji wyselekcjonowani uczniowie będą zobowiązani do wypełnienia deklaracji uczestnictwa.

Regulamin rekrutacji i deklaracja uczestnictwa dostępne są na stronie szkoły w zakładce Projekty w dokumentach do pobrania jako załączniki, do zapoznania w gabinecie projektowym (gabinet p. Joanny Kisielewskiej) lub w gablocie projektów Erasmus+ na pierwszym piętrze

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji - pobierz (plik w formacie pdf)

2. Deklaracja uczestnictwa -  pobierz (plik w formacie pdf)

3. Regulamin pobytu -  pobierz (plik w formacie pdf)

4. Harmonogram warsztatów doradztwa zawodowego -  pobierz (plik w formacie pdf)

5.  Harmonogram warsztatów kulturoznawczych - Portugalia -  pobierz (plik w formacie pdf)

6.  Harmonogram warsztatów języka angielskiego -  pobierz (plik w formacie pdf)

7.  Harmonogram warsztatów kulturoznawczych - Włochy -  pobierz (plik w formacie pdf)

8.  Harmonogram warsztatów języka włoskiego -  pobierz (plik w formacie pdf)

9. Harmonogram warsztatów rozwoju osobistego_2024 -  pobierz (plik w formacie pdf)


PROJEKT ERASMUS+ w ramach Akredytacji
Mobilność osób uczących się i pracowników w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego


"Europejskie staże drogą do profesjonalizmu"
realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku,numer umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000055881
wartość projektu 54.992,00 euro
Czas trwania projektu:1 czerwca 2022 r. - 31 sierpnia 2023 r.

Projekt zakłada współpracę ZSEiT w Pasłęku z partnerami z Niemiec, Włoch i Portugalii. Uczestnikami rocznego projektu będzie 25 obecnych uczniów klas trzecich i czwartych (po szkole podstawowej) kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu i technik ekonomista oraz uczniów klasy drugiej lub trzeciej szkoły branżowej na kierunkach: mechanik samochodowy, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Praktyki te odbędą się w zagranicznych firmach wyselekcjonowanych przez naszych partnerów zagranicznych działających w sektorach odpowiadających zdobywanym kwalifikacjom. Dodatkowo 3 nauczycieli weźmie udział w mobilności kadry w zakresie obserwacji pracy.

Przed rozpoczęciem praktyk uczniowie wezmą udział w zaplanowanych działaniach na terenie szkoły zmierzających do lepszego przygotowania do pobytu za granicą i praktyki w obcym środowisku. Po zakończeniu praktyk uczniowie będą dzielili się wrażeniami nie tylko wykorzystując media, ale także na zorganizowanych na terenie szkoły spotkaniach ze społecznością szkolną i pozaszkolną. Projekt będzie również szansą dla samej szkoły na potwierdzenie jakości kształcenia, metod pracy, wypracowanych programów nauczania.

Program obejmuje dwutygodniowe praktyki/staże w Berlinie (Niemcy), Rimini (Włochy) oraz Setubal (Portugalia)

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji - pobierz (plik w formacie pdf)

2. Deklaracja uczestnictwa -  pobierz (plik w formacie pdf)

3. Harmonogram warsztatów doradztwa zawodowego -  pobierz (plik w formacie pdf)

4. Harmonogram warsztatów języka niemieckiego_ERASMUS - pobierz (plik w formacie pdf)

5. Harmonogram warsztatów języka włoskiego_ERASMUS - pobierz (plik w formacie pdf)

6. Harmonogram warsztatów języka angielskiego_nauczyciele - pobierz (plik w formacie pdf)

7. Harmonogram warsztatów języka angielskiego_uczniowie - pobierz (plik w formacie pdf)

8. Berlin - harmonogram zajęć indywidualnych - pobierz (plik w formacie pdf)

9. Portugalia - harmonogram zajęć indywidualnych - pobierz (plik w formacie pdf)

10. Rimini - harmonogram zajęć indywidualnych - pobierz (plik w formacie pdf)

11. Harmonogram warsztatów rozwoju osobistego i integracji - pobierz (plik w formacie pdf)

Z w/w dokumentami można zapoznać się w gabinecie projektowym (gabinet p. Joanny Kisielewskiej) lub gablocie projektów Erasmus+ na pierwszym piętrze.

REKRUTACJA NAUCZYCIELI

 

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych do uczestnictwa w projekcie „Europejski staże drogą do profesjonalizmu"

 

Czas trwania: 7 dni stażu typu job shadowing (obserwacja pracy) we Włoszech lub Portugalii

 

Formularz rekrutacji online aktywny od 1 do 7 grudnia do 23:59 
https://forms.gle/wYwtjgemXvSAHqRNA 

 

Przed wypełnieniem formularza, proszę o zapoznanie z regulaminem rekrutacji TUTAJ

lub w biurze projektowym (pokój kierownik szkolenia praktycznego p. Joanny Kisielewskiej)


PROJEKT ERASMUS+ w ramach Akredytacji
Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego

Tytuł projektu: „PRACUJĘ, DOŚWIADCZAM I UCZĘ SIĘ EUROPY"
Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. - 30.11.2022 r.
Wartość projektu: 56.474,00 Euro.


Uczestnikami projektu będzie 30 uczniów ZSEiT w Pasłęku z klas kształcących w zawodach technik ekonomista, technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych oraz mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Celem głównym projektu jest:

- zdobycie doświadczeń zawodowych przez uczniów będących na wstępnym etapie kształcenia zawodowego potwierdzone dokumentacja ECVET w trakcie 2 tyg praktyk w kraju europejskim (Niemcy, Włochy, Hiszpania),

- aktywowanie młodzieży oraz umożliwienie uczniom rozwoju zawodowego, osobistego oraz kompetencji społecznych, w tym łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,

- zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów na krajowym i europejskim rynku pracy, poprzez zdobyte europejskie certyfikaty-ECVET i EuroPass,

- podniesienie kompetencji językowych uczniów w zakresie znajomości języka branżowego oraz bliższe poznanie tradycji i kultury kraju goszczącego,

- podniesienie europejskiego wymiaru szkoły i atrakcyjności kształcenia zawodowego.

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji - pobierz (plik w formacie pdf)

2. Deklaracja uczestnictwa - pobierz (plik w formacie pdf)

3. Regulamin pobytu - pobierz (plik w formacie pdf)

4. Harmonogram zajęć z języka włoskiego i warsztatów kulturoznawczych  - pobierz (plik w formacie pdf)

5. Harmonogram warsztatów z doradztwa zawodowego - pobierz (plik w formacie pdf)

6. Harmonogram zajęć z języka niemieckiego i warsztatów kulturoznawczych - pobierz (plik w formacie pdf)

7. Harmonogram zajęć indywidualnych_Berlin - pobierz (plik w formacie pdf)

8. Harmonogram zajęć indywidualnych_Malaga - pobierz (plik w formacie pdf)

9. Harmonogram zajęć indywidualnych_Rimini - pobierz (plik w formacie pdf)

10. Harmonogram zajęć z języka hiszpańskiego i warsztatów kulturoznawczych - czerwiec 2022 - pobierz (plik w formacie pdf)

11. Harmonogram zajęć z języka hiszpańskiego - wrzesień - paździoernik 2022 - pobierz (plik w formacie pdf)

12. Harmonogram zajęć rozwoju osobistego - kwiecień 2023 - pobierz ((plik w formacie pdf)

 


Projekt „NOWE UMIEJĘTNOŚCI = NOWE MOŻLIWOŚCI

realizowany w ramach programu Erasmus Plus

Akcja 1: Mobilność Edukacyjna

 

 

W latach 2020-2022 będzie realizowany kolejny projekt Erasmus+ „Nowe umiejętności = nowe możliwości” Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego został zakwalifikowany do realizacji w ZSEiT na kwotę 72 804 Euro w całości dofinansowaną z funduszy unii europejskiej

Projekt realizowany jest od września 2020 i zakłada realizację dwutygodniowych praktyk dla 2 grup po 20 uczniów we włoskich przedsiębiorstwach, czyli uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (16 uczniów), technik ekonomista (10 uczniów) oraz  technik agrobiznesu (14 osób).

Celem głównym projektu jest umożliwienie uczestnikom podniesienia swoich umiejętności i kompetencji zawodowych, praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu kształcenia zawodowego w kontekście rynku europejskiego, poznanie nowych tendencji w obrębie danej branży zawodowej oraz nabycie podstawowych umiejętności posługiwania się językiem włoskim w życiu zawodowym i codziennym poprzez 2 tygodniowe staże we włoskich przedsiębiorstwach.

Przed wyjazdem na praktyki w szkole zostaną zorganizowane zajęcia z: 
- przygotowania językowego w ilości 30 h/gr.
- przygotowania kulturowego – 6 h/gr. 
- warsztaty z doradztwa zawodowego (6 godzin)

Ponadto każdy uczestnik projektu odbędzie godzinne indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym

Szkoła włączy do projektu młodzież z mniejszymi szansami edukacyjnymi, wspierając w ten sposób uczniów pochodzących z terenów wiejskich z dużym bezrobociem. 

 

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji (plik w formacie .pdf)

2. Deklaracja uczestnictwa (plik w formacie .pdf)

3. Regulamin pobytu (plik w formacie .pdf)

4. Harmonogram zajęć z doradztwa zawodowego. (plik w formacie .pdf)

5. Harmonogram warsztatów marzec - kwiecień. (plik w formacie .pdf)

6. Harmonogram warsztatów z języka włoskiego maj - czerwiec 2021. (plik w formacie .pdf)

7. Harmonogram warsztatów wrzesień 2021 (plik w formacie .pdf)

 

Druga tura

1. Harmonogram zajęć języka włoskiego i warsztatów kulturoznawczych - pobierz (plik w formacie pdf)

2. Harmonogram warsztatów z doradztwa zawodowego - pobierz (plik w formacie pdf)

3. Harmonogram zajęć indywidualnych - pobierz (plik w formacie pdf)

  

 

 

[2019-09-05]

 

 

LP

Nazwa

1

Tytuł projektu: Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika - edycja II

2

Nr projektu:  RPWM.02.04.01-28-0013/19

3

Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt 2. Kadry dla gospodarki

4

Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt 2.4 Rozwój wykształcenia i szkolenia zawodowego

5

Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

 

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. (plik w formacie .pdf)

2. Karta rekrutacyjna do projektu - branża agrobiznes. (plik w formacie .pdf)

3. Karta rekrutacyjna do projektu - branża ekonomiczna. (plik w formacie .pdf)

4. Karta rekrutacyjna do projektu - branża gastronomiczna. (plik w formacie .pdf)

5. Karta rekrutacyjna do projektu - branża przetwórstwo spożywcze. (plik w formacie .pdf)

6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. (plik w formacie .pdf)

7. Deklaracja uczestnictwa w projekcie. (plik w formacie .pdf)

 

 

   

 

Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika

Edycja III

 1. Kwota projektu: 456 467,70 zł, w tym dofinansowanie Powiatu Elbląskiego:68 500,00 zł projekt nr RPWM.02.04.01-28-0014/20-00   Działanie: 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe.
 2. Realizatorem projektu Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

3.     Cel główny projektu: Zwiększenie zatrudnialności uczniów ZSEiT w Pasłęku poprzez podniesienie i nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych u 54 uczniów i 8 nauczycieli ZSEiT w Pasłęku poprzez kursy kwalifikacyjne oraz praktyki i staże u pracodawców w okresie 4.01.2021-30.09.2021

 

4.     Projekt dla  54 uczniów klas technikalnych i zawodowych i 8 nauczycieli

 1. Planowany termin realizacji projektu 04.01.2021-30.09.2021r. 
 1. Zajęcia w projekcie:
 • Styczeń/luty  2021 diagnoza zawodowa
 • Kursy/szkolenia od II-VI.2021
 • Praktyka staż VI-VIII.2021 

6.1 Dla branży gastronomicznej  (18 uczniów i 3 nauczycieli) 

 I GRUPA 10 uczniów:

·       kurs kelner-barman

·       kurs barista

II GRUPA  (8 UCZNIÓW I 3 NAUCZYCIELI)

·       szkolenie kulinarne : I moduł Obróbka ryb i owoców morza oraz dania w oparciu o te produkty II moduł Kuchnia śródziemnomorska w oparciu o włoską, francuską i hiszpańską 

Staż 150h (4tygodnie). Lista pracodawców

- Hotel Radisson Blu Gdańsk

- Restauracja Amore Mio Elbląg

- Hotel Andres Stare Jabłonki 

Staż płatny w wysokości 2322,00 zł. Nocleg i wyżywienie zapewnione w Hotelu Radisson Blu oraz w Hotelu Anders, W przypadku Restauracji Amore Mio Elbląg refundacja wyżywienia (50zł/ za dzień obecności) 

6.2     Dla branży agrobiznes 

dla uczniów technikum (10 uczniów i 1 nauczyciel) 

GRUPA I (6 UCZNIÓW)

 • kurs kwalifikacyjny wózki widłowe z ładowarką teleskopową
 • kurs obsługi instalacji elektrycznej do 1KW
 • szkolenie wypełniania e-wniosków o dopłaty bezpośrednie

 GRUPA II (4 UCZNIÓW)

·       kurs operatora suwnic

·       szkolenie wypełniania e-wniosków o dopłaty bezpośrednie

W obu grupach uczniowie muszą mieć ukończone 18 lat do VI.2021r. 

 dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia

Grupa I (6 uczniów)

 • szkolenie diagnostyka komputerowa urządzeń rolniczych 

Grupa II (4 uczniów)

 •  kurs kwalifikacyjny spawania metodą TIG 

W II grupie uczniowie muszą mieć ukończone 18 lat do VI.2021r.  

Staż/praktyka  150h (4tygodnie). Lista pracodawców

- Fricke sp z o.o. O/Pasłęk

- ENTC Dairy Solution sp z o.o. Pasłęk

- Agrimasz sp z o.o. Fiszewo

- Roman Kruszewski Korbanek sp z ooo Pasłęk

- SpoMlek Sp z o.o. O/Młynary

- Gospodarstwo Rolne Fortune Cieszymowo 

Staż płatny w wysokości 2322,00 zł. Refundacja wyżywienia (50zł/ za dzień obecności) oraz transportu. 

6.3  Dla branży ekonomicznej (10 uczniów i 2 nauczycieli)

 • szkolenie Excel średniozaawansowany lub szkolenie Excel zaawansowany
 • kurs obsługi programu Symfonia 

Staż 150h (4tygodnie). Lista pracodawców:

- SCREP Pasłęk

- Zakład Produkcji i Opakowań Arkadiusz Cebula Młynary

- ENTC Dairy Solution sp z o.o. Pasłęk 

Staż płatny w wysokości 2322,00 zł. Refundacja wyżywienia (50zł/ za dzień obecności) oraz transportu. 

6.4  Dla branży samochodowej (6 uczniów i 2 nauczycieli)

·       Kurs PDR 

Praktyka 150h (4tygodnie). Lista pracodawców:

- Serwis Bosh Elbląg

-Auto El sp z o.o. 

Praktyka płatna w wysokości 2322,00 zł. Refundacja wyżywienia (50zł/ za dzień obecności) oraz transportu.

 

 

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. (plik w formacie .pdf)

2. Karta rekrutacyjna do projektu - branża agrobiznes (grupa  technikalna); (grupa szkoły branżowej). (plik w formacie .pdf)

3. Karta rekrutacyjna do projektu - branża ekonomiczna. (plik w formacie .pdf)

4. Karta rekrutacyjna do projektu - branża gastronomiczna. (plik w formacie .pdf)

5. Karta rekrutacyjna do projektu - branża samochodowa. (plik w formacie .pdf)

6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. (plik w formacie .pdf) 

7. Deklaracja uczestnictwa w projekcie. (plik w formacie .pdf)

8. Rozeznanie cenowe (plik w formacie .pdf)

 

 

Rozeznanie cenowe  dotyczy usługi cateringowej, związku z realizacją projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja III." na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0041/20-00 realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

Proszę o przesłanie oferty do  19 lutego 2021r.

9. Rozeznanie cenowe (plik w formacie .pdf)

Rozeznanie cenowe  dotyczy usługi noclegowej i cateringowej, związku z realizacją projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja III." na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0041/20-00 realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

Proszę o przesłanie oferty do  24 lutego 2021r.

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>O<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

8. Rozeznanie cenowe. (plik w formacie .pdf)

Rozeznanie cenowe  dotyczy usługi cateringowej w związku z realizacją projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja II." na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0013/19  realizowanego przez ZSEiT w Pasłęku w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Proszę o przesłanie oferty do 20 stycznia 2020 roku.

9. Rozeznanie cenowe. (plik w formacie .pdf) 

Rozeznanie cenowe  dotyczy usługi cateringowej dotyczącej śniadań i kolacji podczas noclegów w trakcie szkoleń, w związku z realizacją projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja II." na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0013/19 .

 10. Rozeznanie cenowe. (plik w formacie .pdf)

Rozeznanie cenowe  dotyczy zakupu słowników, związku z realizacją projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja II." na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0013/19  realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

 Proszę o przesłanie oferty do 15 kwietnia 2020 do godz. 15:00

 11. Rozeznanie cenowe_śniadania (plik w formacie .pdf)    Rozeznanie cenowe_catering V 2020 (plik w formacie .pdf)

Rozeznanie cenowe  dotyczy usług cateringowych, związku z realizacją projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja II." na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0013/19-00  realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego -projekty konkursowe.

 Proszę o przesłanie oferty do 26 maja 2020 do godz. 15:00

 12. Rozeznanie cenowe (plik w formacie .pdf) 

Rozeznanie cenowe  dotyczy dostarczenie płynów dezynfekujących, w związku z realizacją projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja II." na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0013/19-00  realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe.

 Proszę o przesłanie oferty do 4 czerwca 2020 do godz. 15:00.

13. Rozeznanie cenowe - usługa hotelowa i restauracyjna - Lidzbark (plik w formacie .pdf)

Rozeznanie cenowe  dotyczy usługi hotelowej i restauracyjnej, w związku z realizacją projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja II." na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0013/19-00  realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe.

Proszę o przesłanie oferty do 9 czerwca 2020 do godz. 15:00. 

14. Rozeznanie cenowe - usługa hotelowa i restauracyjna - Iława (plik w formacie .pdf)

Rozeznanie cenowe  dotyczy usługi hotelowej i restauracyjnej, w związku z realizacją projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja II." na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0013/19-00  realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe.

Proszę o przesłanie oferty do 10 czerwca 2020 do godz. 15:00. 

15. Rozeznanie cenowe - odzież robocza (plik w formacie .pdf)

Rozeznanie cenowe  dotyczy dostarczenia odzieży roboczej, w związku z realizacją projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja II." na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0013/19-00  realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe.

Proszę o przesłanie oferty do 10 czerwca 2020 do godz. 15:00. 

16. Rozeznanie cenowe - ubezpieczenie (plik w formacie .pdf)

Rozeznanie cenowe  dotyczy ubezpieczenia, w związku z realizacją projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja II." na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0013/19-00  realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe. 

Proszę o przesłanie oferty do 10 czerwca 2020 do godz. 15:00. 

17. Rozeznanie cenowe - odziaż agro (plik w formacie .pdf)

Rozeznanie cenowe  dotyczy dostarczenia odzieży roboczej, w związku z realizacją projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja II." na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0013/19-00  realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe. 

 Proszę o przesłanie oferty do 17 czerwca 2020 do godz. 15:00. 

 

18. Rozeznanie cenowe - obuwie (plik w formacie .pdf) Rozeznanie cenowe - fartuchy (plik w formacie .pdf)

Rozeznanie cenowe  dotyczy dostarczenia odzieży roboczej, w związku z realizacją projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja II." na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0013/19-00  realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe. 

 Proszę o przesłanie oferty do 29 czerwca 2020 do godz. 14:00. 

 

19. Rozeznanie cenowe - catering staże (plik w formacie .pdf)

Rozeznanie cenowe  dotyczy dostarczenia cateringu śniadań oraz obiadokolacji podczas staży  "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja II." na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0013/19-00  realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe. 

 

 Proszę o przesłanie oferty do 24 lipca 2020 do godz. 14:00. 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>O<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

W Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku realizowane są dwa projekty, które finansowane są ze środków Unii Europejskiej i wspierają uczniów w rozwoju kompetencji zawodowych poprzez bezpłatne, dwutygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w hiszpańskiej miejscowości Malaga. 

Projekt „W POSZUKIWANIU SMAKÓW EUROPY” realizowany w latach 2018-2020 w ramach programu Erasmus Plus Akcja 1: Mobilność Edukacyjna skierowany jest do grupy 24 uczniów kształcących się w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w dziedzinie gastronomii. 24 uczestników projektu podczas praktyk poznać środowisko zawodowe, organizację i kulturę pracy w kraju partnerskim oraz sprawdzą swoje umiejętności dotyczące znajomości języka obcego (w tym fachowej terminologii), co przyczyni się do zwiększenia szans uczniów na zatrudnienie i mobilność zawodową. 

Projekt „AKTYWNI ZAWODOWO W EUROPIE” realizowany w latach 2017-2019 w ramach programu PO WER skierowany do grupy 30 najlepszych uczniów technikum agrobiznesu i technikum przetwórstwa mleczarskiego, którzy chcieliby podszkolić swoje umiejętności zawodowe, zdobyć nowe doświadczenia oraz rozwinąć się językowo.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i nabycie konkretnych umiejętności preferowanych przez pracodawców na rynku pracy, zarówno lokalnym, regionalnym, krajowym czy też europejskim. Zdobyte doświadczenie zawodowe i osobiste pomoże im w promowaniu własnej osoby, planowaniu dalszej ścieżki kariery oraz poszerzaniu kompetencji poszukiwanych przez pracodawców na rynku pracy. Dzięki zdobyciu dokumentu Europass Mobilność oraz dokumentom potwierdzającym znajomość języka obcego uczestnicy projektu będą bardziej mobilni na europejskim rynku pracy. Nabyte kompetencje społeczno-personalne w sytuacji braku możliwości zatrudnienia w miejscu zamieszkania sprawią, że uczniowie będą w stanie bez obaw i strachu podjąć poszukiwania pracy w innym regionie, województwie, a nawet państwie. 

Każdy wyjazd w obu projektach poprzedzony jest cyklem warsztatów, które mają przygotować młodzież do zagranicznego pobytu i odbycia praktyk. Zajęcia przygotowawcze to m.in. zajęcia z treningu personalnego, które rozwijają umiejętności interpersonalne ułatwiające uczestnikom projektu zaaklimatyzowanie się w nowym środowisku, wzmocnią poczucie wartości, zniwelują "lęk przed nieznanym".

Warsztaty z doradztwa zawodowego w formie grupowej i indywidualnej pozwolą na zdiagnozowaniu predyspozycji uczestników i przygotować dokumenty aplikacyjne, a zajęcia z języka włoskiego oraz zajęcia kulturoznawcze przybliżą włoski język, włoską kulturę, tradycje i obyczaje. 

 

 

Projekt „W POSZUKIWANIU SMAKÓW EUROPY”  

realizowany w ramach programu Erasmus Plus

Akcja 1: Mobilność Edukacyjna

W naszej szkole realizowany jest projekt programu Erasmus+  „W poszukiwaniu smaków Europy” na lata 2018/20, który kierowany jest do grupy 24 uczniów technikum żywienia
i usług gastronomicznych, którzy docelowo po miesiącach warsztatów m.in. z doradztwa zawodowego, treningu personalnego, kulturoznawczych oraz językowych mają możliwość odbycia dwutygodniowych praktyk zawodowych w Maladze w Hiszpanii.

W roku szkolnym 2019/20 przewiduje się uczestnictwo w projekcie 12 uczniów klas 2 i 3 technikum żywienia i usług gastronomicznych

Celami projektu są: wsparcie młodzieży w nabywaniu kompetencji transwersalnych (przedsiębiorczość, wielojęzyczność); poznawanie nowej kultury; wspieranie uczniów w nabywaniu kompetencji zawodowych w celu poszerzania ich możliwości rozwoju zawodowego i zwiększenie szansy na zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy; uatrakcyjnienie procesu kształcenia zawodowego; pogłębienie umiejętności posługiwania się językiem obcym wśród uczestników zarówno w sferze zawodowej jak też prywatnej;  możliwość rozwinięcia umiejętności osobistych takich jak: adaptacja w nowym środowisku i w pracy w krajach europejskich; poprawa stopnia przejrzystości i uznawania kompetencji zdobytych podczas okresu nauki zagranicą.

 

W związku z ogłoszeniem stanu epidemiologicznego w marcu 2020 r. przerwaliśmy realizację projektu. Za zgodą Narodowej Agencji w Warszawie przedłużyliśmy realizację projektu "W poszukiwaniu smaków Europy" do 31 lipca 2021 r.   

 

Decyzją Organu Prowadzącego - Starostwa Elbląskiego i rodziców wznawiamy działania projektowe

 Harmonogram zajęć z języka hiszpańskiego - po przerwie (w załączniku)

 

 Dokumenty do pobrania:

1. Harmonogram warsztatów z języka hiszpańskiego. (plik w formacie MSWord)