Informacje o przetargach ogłaszanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

 

 

 

2021.04.19

 1. Rozeznanie cenowe  dotyczy szkolenia "Szkolenie PDR-kurs usuwania wgnieceń”, w związku z realizacją projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja III." na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0041/20-00  realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Proszę o przesłanie oferty do  30 kwietnia 2021r.

Szczegóły - do pobrania plik w formacie pdf.

2. Rozeznanie cenowe  dotyczy szkolenia Szkolenie kwalifikacyjne elektroenergetyczne do 1kV”, w związku z realizacją projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja III." na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0041/20-00  realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Proszę o przesłanie oferty do  30 kwietnia 2021r.

Szczegóły - do pobrania plik w formacie pdf.


2019.09.12.

 W związku z wejściem w życie od dnia 12 września 2019 r. ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1079) Starosta Elbląski zaprasza do współpracy podmioty wykonujące działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego (ze środków publicznych) młodzieży realizującej obowiązek nauki w:

  1. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim,
  2. Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym,
  3. Zespole Szkół w Pasłęku,
  4. Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

 

Szczegółowych informacji udziela Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Elblągu. Kontakt telefoniczny: 55 239-49-60;
e-mail: peks@powiat.elblag.pl

 

 


 

 

 

W dniu 08.10.2014 ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego z montażem studni wodomierzowej w ZSEiT Pasłęku  szczegóły

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na:Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego z montażem studni wodomierzowej w ZSEiT Pasłęku, Zamawiający dokonał oceny i wyboru ofert:

1

Roboty Ziemne Mirosław Majka; 11-042 Jonkowo, ul. Hanowskiego 26/3

80,39 pkt.

2

Przedsiębiorstwo PMP; 82-300 Elbląg, ul. Rybna 16

69,07 pkt.

3

PHU HYDROBUD Sylwester Zybiński; 82-300 Elbląg, ul. Skrzydlata 28

100,00 pkt.


Dyrektor ZSEiT ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego - ponowienie.

Szczegóły – do pobrania plik MS Word nabór ponowienie.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dn.14.07.2014r. na stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku:
 

1.      Pani  Maria Siemieniak , zam. 14-400 Pasłęk, ul. Sprzymierzonych 32 A

2.      Pani Iwona Anna Podkalicka, zam.14-400 Pasłęk ul. Ogrodowa 38/27

 

Rozmowy kwalifikacyjne z w. w. kandydatami odbędą się dnia 31 lipca 2014 roku o godz. 9.00 w siedzibie ZSEiT w Pasłęku.

 


Dyrektor ZSEiT ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego.

Szczegóły – do pobrania plik MS Word nabór księgowego.

 

02.07.2014 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu  z dn.17.06.2014r. na stanowisko

Głównego Księgowego w Zespole Szkół Ekonomicznych  i Technicznych w Pasłęku

 

 1.Pani Grażyna Ochalik,  zam.14-411 Rychliki, Rychliki 13a

 

Komisja w składzie:

Małgorzata Gawrysiuk – przewodniczący komisji

Agnieszka Tywoniuk – członek komisji

Wojciech Filiks – członek komisji

 

 


W dniu 26.05.2014 ogłoszone zostało Zapytanie ofertowe na:

Zakup usługi edukacyjnej - opiekun młodzieży podczas odbywania praktyki zawodowej w ramach projektu pt: "Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra"  szczegóły

 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na: Zakup usługi edukacyjnej - opiekun młodzieży podczas odbywania praktyki zawodowej w ramach projektu pt: "Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra", Zamawiający dokonał oceny i wyboru ofert:

1. Dorota Orłowska-Łuczka, ul. Plac Grunwaldzki 7/8, 14-400 Pasłęk - termin praktyk 30.06.2014-11.07.2014r., Gospodarstwo Agroturystyczne w Burdągu, Jedwabno - 100 pkt.

2. Anna Błaszczyk,  ul. Ogrodowa 12/17, 14-400 Pasłęk- termin praktyk 30.06.2014-11.07.2014r., Gospodarstwo Agroturystyczne w Burdągu, Jedwabno - 100 pkt.

3. Joanna Karczewska, ul. Słoneczna 3/22, 14-400 Pasłęk - termin praktyk 30.06.2014-11.07.2014r., Sanok - 100 pkt.

4. Renata Groń,  ul. Słoneczna 3/11, 14-400 Pasłęk- termin praktyk 30.06.2014-11.07.2014r., Sanok - 100 pkt.

5. Małgorzata Cytrycka, ul. Partyzantów 5/14, 14-400 Pasłęk - termin praktyk 30.06.2014-11.07.2014r., Elbląg - 100 pkt.

6. Anna Turowska, ul. Słoneczna 3/20, 14-400 Pasłęk - termin praktyk 18.08.2014 - 29.08.2014r., Elbląg - 100 pkt.

7. Wioletta Wierzbicka, ul. Rydla 13/13, 82-300 Elbląg - termin praktyk 18.08.2014 - 29.08.2014r., Gdańsk - 100 pkt.

8. Bogumiła Olendzka-Kozicka, ul. Polna 9/24, 14-400 Pasłęk - termin praktyk 18.08.2014 - 29.08.2014r., Gdańsk - 100 pkt.

 


W dniu 03.01.2014 ogłoszony został:

przetarg ustny - licytacja na sprzedaż kotłów warzelnych  szczegóły

 


W dniu 18.11.2013 ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Specjalistyczne kursy zawodowe w ramach realizacji projektu "Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra"  szczegóły

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego na Organizację specjalistycznych kursów zawodowych w ramach realizacji projektu "Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra", Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Do przetargu wpłynęło: Cz. I  - 6 ofert; Cz. II  - 4 oferty; Cz. III - 4 oferty; Cz. IV  - 5 ofert; Cz. V  - 2 oferty; Cz. VI  - 3 oferty.

Do realizacji zamówienia wybrano oferty firm:

Cz. I – kurs kelner - barman

 

Alfa Edukacja Michał Grelus Centrum Szkoleniowe w Elblągu ul. Armii Krajowej 7-8; 82-300 Elbląg

Wykonawca zaproponował: - cena brutto        10687,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów - najniższa cena, oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100).

Cz. II – kurs barista

dlaKadr.pl Dorota Podymniak ul. Powstańców Warszawy 40; 05-092 Łomianki

Wykonawca zaproponował: - cena brutto        5600,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów - najniższa cena, oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100).

Cz. III – kurs monter systemów suchej zabudowy

dlaKadr.pl Dorota Podymniak ul. Powstańców Warszawy 40; 05-092 Łomianki

Wykonawca zaproponował: - cena brutto        27760,00zł

 

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów - najniższa cena, oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100).

Cz. IV – kurs komputerowa diagnostyka samochodowa

PHU TOM-CAR Tomasz Grabowski ul. B. Westerplatte 52 B; 14-400 Pasłęk

Wykonawca zaproponował: - cena brutto        21900,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów - najniższa cena, oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100).

Cz. V – kurs operator kombajnu zbożowego i maszyn samobieżnych

dlaKadr.pl Dorota Podymniak ul. Powstańców Warszawy 40; 05-092 Łomianki

Wykonawca zaproponował: - cena brutto        14839,00zł

 

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów - najniższa cena, oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100).

Cz. VI – kurs prawa jazdy kat. B

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców TOMASIAK Piotr Tomasiak ul. Giermków 5; 82-300 Elbląg

Wykonawca zaproponował: - cena brutto        5391,00zł

 

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów - najniższa cena, oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100).

 


Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku zaprasza do ponownych rokowań w sprawie dzierżawy nieruchomości  szczegóły

 


Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku zaprasza do rokowań w sprawie dzierżawy nieruchomości  szczegóły

 


W dniu 06.09.2013 ogłoszony został przetarg nieograniczony na: dostawę oleju  opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2013 szczegóły

 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne poniżej 206 tys. euro, w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do ZSEiT w Pasłęku na sezon grzewczy 2013, Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Do przetargu wpłynęło 5 ofert.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy:

 PH-U PAL-GAZ Łukasz Biłyk

 11-612 Kruklanki

 ul. Wodna 9 B

 

Wykonawca zaproponował:

- cena brutto            3,74 zł/ za litr

- termin płatności    51 dni

Uzasadnienie wyboru

 
Na podstawie przyjętych kryteriów: Cena 95% oraz termin płatności 5%, -  oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (98,73 punktów).

 


W dniu 02.09.2013 ogłoszone zostało Zapytanie ofertowe na:

Zakup usługi edukacyjnej na realizację zajęć edukacyjnych w ramach projektu pt: "Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra"  szczegóły

BLOK I – zajęcia pozalekcyjne „Koło kulinarne” – kuchnie regionalne Polski

BLOK II – zajęcia pozalekcyjne „Koło młodego rolnika” – ekorolnictwo, prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa rolnego

BLOK III – zajęcia pozalekcyjne „Koło młodego mechanika” – spawanie, konserwacja nadwozi, instalacje prądu przemiennego i hydrauliczne

BLOK IV – zajęcia pozalekcyjne „Koło młodego budowlańca” – metaloplastyka, spawanie, roboty murarskie i ciesielskie.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na:

BLOK I – zajęcia pozalekcyjne „Koło kulinarne” – kuchnie regionalne Polski

BLOK II – zajęcia pozalekcyjne „Koło młodego rolnika” – ekorolnictwo, prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa rolnego

BLOK III – zajęcia pozalekcyjne „Koło młodego mechanika” – spawanie, konserwacja nadwozi, instalacje prądu przemiennego i hydrauliczne

BLOK IV – zajęcia pozalekcyjne „Koło młodego budowlańca” – metaloplastyka, spawanie, roboty murarskie i ciesielskie.

 

Zamawiający dokonał wyboru ofert.

 

Na podstawie przyjętego kryterium (najniższa cena) Zamawiający wybrał oferty:

1. Koło kulinarne

Wioletta Agnieszka Wierzbicka

82-300 Elbląg, ul. Rudla 13/13                                                           100 pkt.

2. Koło młodego rolnika

Anna Błaszczyk

14-400 Pasłęk, ul. Ogrodowa 12/17                                                     100 pkt.

3. Koło młodego mechanika

Andrzej Mizura

14-400 Pasłęk, ul. Ogrodowa 21/14                                                     100 pkt.

4. Koło młodego budowlańca

Andrzej Mizura

14-400 Pasłęk, ul. Ogrodowa 21/14                                                     100 pkt.

 


W dniu 20.08.2013 ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Dostawę narzędzi i sprzętu dla uczniów/uczennic niezbędnych do realizacji projektu "Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra"  szczegóły

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę narzędzi i sprzętu dla uczniów/uczennic niezbędnych do realizacji projektu "Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra", Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Do przetargu wpłynęły 2 oferty.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę:

AUTO LAND POLSKA S.A.; ul. Leonharda 5A; 10-454 Olsztyn

 

Wykonawca zaproponował:

- cena brutto           179 460,00

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów: cena 100 %, -  oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 punktów).

 

 


W dniu 20.08.2013 ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Dostawę samochodu osobowego przystosowanego do nauki jazdy kat. B niezbędnego do realizacji projektu "Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra"  szczegóły

 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę samochodu osobowego przystosowanego do nauki jazdy kat. B niezbędnego do realizacji projektu "Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra" , Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Do przetargu wpłynęło 6 ofert.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę:

Polbis Auto; ul. Partyzantów 26; 10-526 Olsztyn

Wykonawca zaproponował:

- cena brutto            41 500 zł

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów: cena 100 %, -  oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 punktów).

 


W dniu 07.08.2013 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Dzierżawę nieruchomości

szczegóły

 


W dniu 22.07.2013 ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Dostawę samochodu osobowego przystosowanego do nauki jazdy kat. B niezbędnego do realizacji projektu "Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra"  szczegóły

 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę samochodu osobowego przystosowanego do nauki jazdy kat. B niezbędnego do realizacji projektu "Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra" wpłynęło 0 ofert.

Zamawiający informuje o konieczności unieważnienia przetargu.

 


W dniu 22.07.2013 ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Dostawę narzędzi i sprzętu dla uczniów/uczennic niezbędnych do realizacji projektu "Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra"  szczegóły

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę narzędzi i sprzętu dla uczniów/uczennic niezbędnych do realizacji projektu Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra", Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Do przetargu wpłynęło:

 Nr części

 Ilość ofert

 Kwota zaplanowana na realizację zadania w zł

1

0

183 200,00

2

8

22 000,00

3

2

16 000,00

4

7

78 800,00


Do realizacji zamówienia wybrano ofertę:

Część 1

Unieważnienie postępowania dla tej części – brak ofert.

Część 2

PHU Leotex L. Wojciechowicz; ul. Nowowiejska 3/5;  82-300 Elbląg za kwotę 17 712 zł

Część 3

TopGastro G. Kowalski; ul. Działdowska 32; 51-427 Wrocław za kwotę 15 825,18 zł

Część 4

ELEMAX S. Lisowski K. Lisowski; ul. Nad Łyną 17; 11-200 Bartoszyce   47 959,65 zł

 

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów: najniższa cena

 

 


W dniu 22.07.2013 ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Dostawę sprzętu do wyposażenia kuchni w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku  szczegóły

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu do wyposażenia kuchni w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Do przetargu wpłynęło 9 ofert.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę:

Hurtownia ROBIN Danuta Robaczewska

ul. Łączna 39; 41-303 Dąbrowa Górnicza

 

Wykonawca zaproponował:

- cena brutto            81 548,95 zł

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów: cena 100 %, -  oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 punktów).

 


W dniu 08.07.2013 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

Dzierżawę nieruchomości

szczegóły

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku  przeznaczonych do dzierżawy

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi

 

Przeznaczenie nieruchomości

 
Cena wywoławcza
 
Sposób zagospodarowanianieruchomości

 

 wieczystej oraz katastru nieruchomości

Opis nieruchomości

 w miejscowym planie

zagosp. przestrzennego

Forma zbycia

nieruchomości

w zł / okres dzierżawy

 

miejscowość

nr dz.

km

pow. ha

KW

 

 

 

 

 

1.

Sakówko gmina Pasłęk

 

 

4/26

 

1

 

10,8070

 

61377

 

Na przedmiotowym gruncie przeważają grunty orne. Teren jest pagórkowaty z dużą ilością rowów. Przez działki 4/26 i 46/12 przebiega projektowana linia elektroenergetyczna WN 110 KV z 20-to metrową strefą oddziaływania w obie strony od osi linii

 

 W zatwierdzony planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 46/12 oraz 4/26 położone w obrębie Sakówko gm. Pasłęk zawierają się w granicy terenu elementarnego w części graficznej planu oznaczonej symbolem VIII.20.PU – tereny funkcji przemysłowych i usługowych. Natomiast działka nr 198/2 zawiera się w części graficznej planu oznaczonym symbolem VIII.22.UU – teren zabudowy usługowej, zaś działka nr 47/13 symbol VIII.19.PU – teren funkcji przemysłowych i usługowych.

 

 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony

 

Okres dzierżawy

2 lata 11 miesięcy

Podpisanie umowy dzierżawy po 31.08.2013r.

 

Stawka czynszu za cały okres dzierżawy wynosi

350.000,00zł płatna przed zawarciem umowy dzierżawy

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobowiązuje się dzierżawcę do zagospodarowania nieruchomości na cele rolne.

2.

Sakówko gmina Pasłęk

 

 

46/12

 

3

 

47,7004

 

61377

3.

Sakówko gmina Pasłęk

 

 

47/13

 

3

 

38,8819

 

61377

4.

Sakówko gmina Pasłęk

 

 

198/2

 

3

 

1,4289

 

61377


Wywieszono na tablicy ogłoszeń

 

od dnia  08.07.2013r.   do dnia 29.07.2013r.

 

 

 

 

 


W dniu 17.06.2013 ogłoszone zostało Zapytanie ofertowe na:

1. Usługa zarządzania projektem – pełnienie funkcji Koordynatora projektu szczegóły

2. Usługa zarządzania projektem – pełnienie funkcji Eksperta  projektu  szczegóły

3. Usługa zarządzania projektem – pełnienie funkcji Specjalisty ds. zamówień publicznych projektu szczegóły

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na:

  1. „Usługa zarządzania projektem – pełnienie funkcji Koordynatora projektu”,
  2. „Usługa zarządzania projektem – pełnienie funkcji Eksperta  projektu”,
  3. „Usługa zarządzania projektem – pełnienie funkcji Specjalisty ds. zamówień publicznych projektu”,

Zamawiający dokonał wyboru ofert.

 

 

Na podstawie przyjętego kryterium (najniższa cena) Zamawiający wybrał oferty:

1. Renata Groń

14-400 Pasłęk, ul. Słoneczna 3/11                                                             100 pkt.

2. Bogumiła Olendzka-Kozicka

14-400 Pasłęk, ul. Polna 9/24                                                                    100 pkt.

3. Kuczyński Wincenty

14-400 Pasłęk, ul. Wojska Polskiego 36A/8                                                 100 pkt.

 

 

 


W dniu 08.04.2013 ogłoszony został przetarg nieograniczony na:

"Remont kuchni przy internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku"  szczegóły

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont kuchni przy inetrnacie w ZSEiT w Pasłęku", Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Do przetargu wpłynęły 4 oferty.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę:

FH-U MARBUD Marek Domeracki

14-400 Pasłęk; ul. Kopernika 29/15

 

Wykonawca zaproponował:

- cena brutto            188 214,28 zł

Uzasadnienie wyboru

Na podstawie przyjętych kryteriów: cena 100 %, -  oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 punktów).