Informacje o przetargach ogłaszanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

 

 

Opublikowano 2023.01.30

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023:

Szczegóły - do pobrania plik w formacie .pdf


 

 

Zamówienie powyżej 30 tys. euro

Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku 

Opublikowano 2022.01.26

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty::

do pobrania plik w formacie .pdf informacja o wyborze

 

Opublikowano 2022.01.04

Informacja z otwarcia ofert:

do pobrania plik w formacie .pdf informacja z otwarcia ofert

 

 

Opublikowano 2022.01.04

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:

do pobrania plik w formacie .pdf informacja o kwocie

 

 

Opublikowano 2021.12.30

1. Sprostowanie: 

do pobrania plik w formacie .pdf: sprostowanie

2. Zmieniona treść załącznika nr 2 do SWZ_Wzór umowy: 

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 2_2021.12.30

 

 Opublikowano 2021.12.29

1. Zmieniona treść specyfikacji warunków zamówienia: 

do pobrania plik w formacie .pdf: SWZ_2021.12.29

2. Zmieniona treść załącznika nr 2 do SWZ_Wzór umowy: 

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 2_2021.12.29

3. Zapytanie i odpowiedź nr 2

do pobranie plik w formancie .pdf zapytanie nr 2

4. Zapytanie i odpowiedź nr 3

do pobranie plik w formancie .pdf zapytanie nr 3

 

 Opublikowano 2021.12.23

1. Zmieniona treść ogłoszenia:

do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.12.23

Szczegóły postępowania - zmiana ogłoszenia na stronie miniportalu: 

do pobrania plik w formacie .pdf: ogłoszenie miniportal_2021.12.23

 

Opublikowano 2021.12.20

1. Zmieniona treść ogłoszenia:

do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.12.20

2. Zmieniona treść specyfikacji warunków zamówienia: 

do pobrania plik w formacie .pdf: SWZ_2021.12.20

3. Zmieniona treść załącznika nr 2 do SWZ_Wzór umowy: 

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 2_2021.12.20

4. Załącznik nr 5 do umowy_Oświadczenie o elektromobilności

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 5 do umowy_2021.12.20

5. Załącznik nr 14 do SWZ_Oświadczenie o elektromobilności 

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 14

 

Opublikowano 2021.12.08

1. Zapytanie i odpowiedź nr 1: 

do pobrania plik w formacie .pdf : zapytanie nr 1

 

 

Opublikowano 2021.12.03

1. Ogłoszenie:

do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie

2. Specyfikacja warunków zamówienia:

do pobrania plik w formacie .pdf: SWZ

3. Załącznik nr 1 do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia:

do pobrania plik w formacie .pdf: załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 2

5. Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 3

6. Załącznik nr 3 do umowy_Umowa gwarancyjna:

do pobrania plik w formacie MSWord: umowa gwarancyjna

7. Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku  podstaw do wykluczenia:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 4

8. Załącznik nr 5 do SWZ_Oświadczenie  Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 5

9. Załącznik nr 6 do SWZ_Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 6

10. Załącznik nr 7 do SWZ_Oświadczenie aktualizujące grupy kapitałowe:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 7

11. Załącznik nr 8 do SWZ_Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące spełnienia warunków:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 8

12. Załącznik nr 9 do SWZ_Wykaz wykonanych robót budowlanych:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 9

13. Załącznik nr 10 do SWZ_Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 10

14. Załącznik nr 11 do SWZ_Formularz ofertowy:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 11

15. Załącznik nr 12_Harmonogram rzeczowo-finansowy:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 12

16. Załącznik nr 13_Dokumentacja projektowa:

do pobrania archiwum skompresowane w formacie zip: załącznik nr 13

Szczegóły postępowania - ogłoszenie na stronie miniportalu:

do pobrania plik w formacie .pdf: ogłoszenie miniportal

Tabela nazw własnych

do pobrania plik w formacie .pdf: tabela nazw własnych

Oświadczenie o zminie nazwy:

do pobrania plik w formacie .pdf: oświadczenie o zmianie nazwy

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 - wersja 2/2021:

Szczegóły - do pobrania plik w formacie .pdf

 

Zamówienie powyżej 30 tys. euro

Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku 

 

Opublikowano 2021.07.09

Unieważnienie postępowania:

do pobrania plik w formacie .pdf: unieważnienie postępowania

 

Opublikowano 2021.07.08

Informacja z otwarcia ofert:

do pobrania plik w formacie .pdf: informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowano 2021.07.08

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:

do pobrania plik w formacie .pdf informacja o kwocie 

 

Opublikowano 2021.07.02 

Zmiany z dnia 2021.07.02 

1. Zmieniona treść SWZ:

do pobrania plik w formacie MSWord: SWZ_2021.07.05

 

Opublikowano 2021.07.02 

Zmiany z dnia 2021.07.02

1. Zmieniona treść ogłoszenia (miniportal):

do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.07.02_(mini portal)

2. Zapytanie i odpowiedź nr 8:

do pobrania plik w formacie .pdf : zapytanie nr 8 

3. Poprawiony przedmiar robót - roboty budowlane

do pobrania plik w formacie .pdf przedmiar_roboty budowlane_2021.07.02 

Opublikowano 2021.07.01 

Zmiany z dnia 2021.07.01

1. Zmieniona treść ogłoszenia:

do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.07.01

2. Zmieniona treść ogłoszenia (miniportal):

do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.07.01_(mini portal)

3. Zmieniona treść SWZ:

do pobrania plik w formacie MSWord: SWZ_2021.07.01

4. Zapytanie i odpowiedź nr 7:

do pobrania plik w formacie .pdf : zapytanie nr 7 

5. Poprawiony przedmiar robót - roboty budowlane

do pobrania plik w formacie .pdf przedmiar_roboty budowlane_2021.07.01 

 

Opublikowano 2021.06.25 

1. Zapytanie i odpowiedź nr 6:

do pobrania plik w formacie .pdf : zapytanie nr 6 

 

Opublikowano 2021.06.21 

Zmiany z dnia 2021.06.21

1. Zmieniona treść ogłoszenia:

do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.06.21

2. Zmieniona treść ogłoszenia (miniportal):

do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.06.21_(mini portal)

3. Zmieniona treść SWZ:

do pobrania plik w formacie MSWord: SWZ_2021.06.21

4. Zapytanie i odpowiedź nr 5:

do pobrania plik w formacie .pdf : zapytanie nr 5 

5. Zmieniony Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy_2021.06.21

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 2 do SWZ_2021.06.02

6. Zmieniony Załącznik nr 3 do umowy_Umowa gwarancyjna_2021.06.21

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 3 do SWZ_2021.06.02

7. Poprawiony przedmiar robót - roboty budowlane

do pobrania plik w formacie .pdf przedmiar_roboty budowlane_2021.06.21

8. Poprawiony przedmiar robót - zagospodarowanie terenu

do pobrania plik w formacie .pdf przedmiar_nawierzchnie i zieleń_2021.06.21

9. Projekt budowlany wersja DWG

do pobrania plik skompresowany w formacie zip PB-wersja DWG

10. Projekt wykonawczy wersja DWG

do pobrania plik skompresowany w formacie zip PW-wersja DWG

 

Opublikowano 2021.06.17 

Zmiany z dnia 2021.06.17

1. Zmieniona treść ogłoszenia:

do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.06.17

2. Zmieniona treść ogłoszenia (miniportal):

do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.06.17_(mini portal)

3. Zmieniona treść SWZ:

do pobrania plik w formacie MSWord: SWZ_2021.06.17

 

Opublikowano 2021.06.09 

Zmiany z dnia 2021.06.09

1. Przedmiar Roboty sanitarne 08.06.21

do pobrania plik w formacie .pdf : Przedmiar Roboty sanitarne 08.06.21

2. Zmieniona treść ogłoszenia:

do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.06.09

3. Zmieniona treść ogłoszenia (miniportal):

do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.06.02_(mini portal)

4. Tabela nazw własnych:

do pobrania plik w formacie .pdf: Tabela nazw własnych 09-06-2021

5. Zapytanie i odpowiedź nr 4:

do pobrania plik w formacie .pdf : zapytanie nr 4 

 

Opublikowano 2021.06.02 

Zmiany z dnia 2021.06.02

1. Zmieniona treść ogłoszenia:

do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.06.02

2. Zmieniona treść ogłoszenia (miniportal):

do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.06.02_(mini portal)

3. Zmieniony Załącznik nr 1 do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 1 do SWZ_2021.06.02

4. Zapytanie i odpowiedź nr 3:

do pobrania plik w formacie .pdf : zapytanie nr 3

 

Opublikowano 2021.05.25

 

Zmiany z dnia 2021.05.25

1. Zmieniona treść ogłoszenia:

do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.05.25

2. Zmieniona treść ogłoszenia (miniportal):

do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.05.25_(mini portal)

3. Zmieniona treść SWZ:

do pobrania plik w formacie MSWord: SWZ_2021.05.25

4. Zapytanie i odpowiedź nr 2:

do pobrania plik w formacie .pdf : zapytanie nr 2

 

 

 Opublikowano 2021.05.19

1. Zapytanie i odpowiedź nr 1:

do pobrania plik w formacie .pdf : zapytanie nr 1

 

Zmiany z dnia 2021.05.17

1. Zmieniona treść ogłoszenia:

do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.05.17

2. Zmieniona treść ogłoszenia (miniportal):

do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.05.17_(mini portal)

3. Zmieniona treść SWZ:

do pobrania plik w formacie MSWord: SWZ_2021.05.17

4. Zmieniona treść załącznika nr 13 Dokumentacja projektowa:

do pobrania archiwum skompresowane w formacie zip: załącznik nr 13_2021.05.17

 

opublikowano 2021.05.14

1. Ogłoszenie:

do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie

2. Specyfikacja warunków zamówienia:

do pobrania plik w formacie MSWord: SWZ

3. Załącznik nr 1 do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 2

5. Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 3

6. Załącznik nr 3 do umowy_Umowa gwarancyjna:

do pobrania plik w formacie MSWord: umowa gwarancyjna

7. Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku  podstaw do wykluczenia:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 4

8. Załącznik nr 5 do SWZ_Oświadczenie  Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 5

9. Załącznik nr 6 do SWZ_Zobowiązanie podmiotu udostępniajacego zasoby:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 6

10. Załącznik nr 7 do SWZ_Oświadczenie aktualizujące grupy kapitałowe:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 7

11. Załącznik nr 8 do SWZ_Oświadczenie podmiotu udostępniajacego zasoby dotyczące spełnienia warunków:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 8

12. Załącznik nr 9 do SWZ_Wykaz wykonanych robót budowlanych:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 9

13. Załącznik nr 10 do SWZ_Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 10

14. Załącznik nr 11 do SWZ_Formularz ofertowy:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 11

15. Załącznik nr 12_Harmonogram rzeczowo-finansowy:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 12

16. Załącznik nr 13_Dokumentacja projektowa:

do pobrania archiwum skompresowane w formacie zip: załącznik nr 13

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021:

Szczegóły - do pobrania plik w formacie .pdf

2021.06.08

1. Rozeznanie cenowe dotyczące odzieży roboczej, w związku z realizacją projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja III.” na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28- 0041/20 realizowanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Oferty proszę przesłać do 2021.06.15 do godz. 15.00.

Szczegóły - do pobrania plik w formaci pdf.  

 

2021.05.31

1. Rozeznanie cenowe dotyczące usługi hotelowej i restauracyjnej, w związku z realizacją projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja III.” na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28- 0041/20 realizowanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Oferty proszę przesłać do 2021.06.08 do godz. 15.00.

Szczegóły - do pobrania plik w formaci pdf.

 

2021.05.10

1. Rozeznanie cenowe dotyczące wykonania druku plakatów format A3, w związku z realizacją projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja III.” na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28- 0041/20 realizowanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Oferty proszę przesłać do 2021.05.14 do godz. 15.00.

Szczegóły - do pobrania plik w formaci pdf.

 

2021.04.19

 1. Rozeznanie cenowe  dotyczy szkolenia "Szkolenie PDR-kurs usuwania wgnieceń”, w związku z realizacją projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja III." na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0041/20-00  realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Proszę o przesłanie oferty do  30 kwietnia 2021r.

Szczegóły - do pobrania plik w formacie pdf.

2. Rozeznanie cenowe  dotyczy szkolenia Szkolenie kwalifikacyjne elektroenergetyczne do 1kV”, w związku z realizacją projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja III." na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0041/20-00  realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Proszę o przesłanie oferty do  30 kwietnia 2021r.

Szczegóły - do pobrania plik w formacie pdf.


2019.09.12.

 W związku z wejściem w życie od dnia 12 września 2019 r. ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1079) Starosta Elbląski zaprasza do współpracy podmioty wykonujące działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego (ze środków publicznych) młodzieży realizującej obowiązek nauki w:

  1. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim,
  2. Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym,
  3. Zespole Szkół w Pasłęku,
  4. Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

 

Szczegółowych informacji udziela Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Elblągu. Kontakt telefoniczny: 55 239-49-60;
e-mail: peks@powiat.elblag.pl