Informacje o przetargach ogłaszanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

 

 

Zamówienie poniżej 30 tys. euro

Opublikowano 2023.10.20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

do pobrania plik w formacie .pdf informacja o wyborze

 

Zapytanie ofertowe dotyczące utworzenia "Wirtualnej strzelnicy"

Opublikowano 2023.10.09

1. Do pobrania plik w formacie MS Word: zapytanie 


Zamówienie poniżej 30 tys. euro

Doposażenia Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz w narzędzia TIK

Opublikowano 2023.10.05

1. Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

 • maszyny rolnicze - do pobrania plik w formacie .pdf protokół_1
 • urządzenia gastronomiczne - do pobrania plik w formacie .pdf protokół_2
 • pomoce dydaktycze oraz narzęclzia TlK - do pobrania plik w formacie .pdf protokół_3

 

Opublikowano 2023.09.223.

Zapytanie 1:

 • ogłoszenie - do pobrania plik w formacie .pdf ogłoszenie_1
 • szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - do pobrania plik w formacie MS Excel sopz_1
 • zapytanie ofertowe - do pobrania plik w formacie .pdf zapytanie ofertowe_1
 • formularz ofertowy - do pobrania plik w formacie MS Word formularz_1
 • wzór umowy - do pobrania plik w formacie MS Word wzór umowy_1

Zapytanie 2:

 • ogłoszenie - do pobrania plik w formacie .pdf ogłoszenie_2
 • szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - do pobrania plik w formacie MS Excel sopz_2
 • zapytanie ofertowe - do pobrania plik w formacie .pdf zapytanie ofertowe_2
 • formularz ofertowy - do pobrania plik w formacie MS Word formularz_2
 • wzór umowy - do pobrania plik w formacie MS Word wzór umowy_2

Zapytanie 3:

 • ogłoszenie - do pobrania plik w formacie .pdf ogłoszenie_3
 • szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - do pobrania plik w formacie MS Excel sopz_3
 • zapytanie ofertowe - do pobrania plik w formacie .pdf zapytanie ofertowe_3
 • formularz ofertowy - do pobrania plik w formacie MS Word formularz_3
 • wzór umowy - do pobrania plik w formacie MS Word wzór umowy_3

 


Zamówienie powyżej 30 tys. euro

Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w

Pasłęku 

Opublikowano 2023.08.09

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

do pobrania plik w formacie .pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowano 2023.07.26

Informacja z otwarcia ofert:

do pobrania plik w formacie .pdf informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowano 2023.07.26

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:

do pobrania plik w formacie .pdf informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

 

Opublikowano 2023.07.19

1. Wyjaśnienie do SWZ

do pobrania plik w formacie .pdf:  pytania i odpowiedzi_2023.07.19

2. Informacja o zmianie treści opisu przedmiotu zamówienia

do pobrania plik MS Word: Załącznik 11 opis przedmiotu zamówienia_2023.07.19

Opublikowano 2023.07.14

1. Informacja o zmianie treści ogłoszenia - zmiana terminów

do pobrania plik w formacie .pdf: zmiana ogłoszenia_2023.07.14

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia - po zmianie terminów

do pobrania plik MS Word: SWZ - zmiana terminów_2

 

Opublikowano 2023.07.06

1. Informacja o zmianie treści ogłoszenia - zmiana terminów

do pobrania plik w formacie .pdf: Ogłoszenie o zmianie

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia - po zmianie terminów

do pobrania plik MS Word: SWZ - zmiana terminów

 

Opublikowano 2023.07.05

1. Wyjaśnienie do SWZ

do pobrania plik w formacie .pdf:  Pytania i odpowiedzi _2023.07.05

2. Projekt wykonawczy

do pobrania plik skompresowany: Projekt wykonawczy

3. Rewizja pierwotnej dokumentacji projektowo wykonawczej

do pobrania plik skompresowany: Rewizja pierwotnej dokumentacji projektowo wykonawczej

4. Projekt wykonawczy naprawy wad trwałych wykonanych fundamentów

do pobrania plik skompresowany: Projekt wykonawczy naprawy wad trwałych fundamentów

 

Opublikowano 2023.06.30

Uzupełnienie dokumentacji:

1. Wyjaśnienie do SWZ

do pobrania plik w formacie .pdf:  Wyjaśnienie do SWZ

2. Dokumentacja projektowa w formacie .pdf

do pobrania plik skompresowany: Dokumentacja projektowa

Opublikowano 2023.06.23

1. Ogłoszenie nr 2023/BZP 00273590/01 z dnia 2023-06-23:

do pobrania plik w formacie .pdf: ogłoszenie

2. Specyfikacja warunków zamówienia na 2 etap budowy:

do pobrania plik w formacie MSWord: SWZ

3. Załącznik nr 1 do SWZ Wzór umowy

do pobrania plik w formacie MSWord: Wzór umowy

4. Załącznik nr 2 do SWZ Ofereta

do pobrania plik w formacie MSWord: Oferta

5. Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące przesłanek o wykluczeniu

do pobrania plik w formacie MSWord: Oświadczenie dotyczące przesłanek o wykluczeniu

6. Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie o przynależności lub nie do grup kapitałowych

do pobrania plik w formacie MSWord: Ośwadczenie grupy kapitałowe

7. Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz wykonanych robót

do pobrania plik w formacie MSWord: Wykaz wykonanych robót

8. Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz osób

do pobrania plik w formacie MSWord: Wykaz osób 

9. Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

do pobrania plik w formacie MSWord: Zobowiązanie do udostępnienia

10. Załącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

do pobrania plik w formacie MSWord: Oświadczenie wykonawców wspólne

11. Załącznik nr 9 do SWZ Poświadczenie o odbyciu wizji lokalnej

do pobrania plik w formacie MSWord: Poświadczenie o odbyciu wizji lokalnej

12. Załącznik nr 12 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia

do pobrania plik w formacie MSWord: Opis przedmiotu zamówienia

13. Załącznik nr 13 do umowy Umowa gwarancyjna

do pobrania plik w formacie MSWord: Umowa gwarancyjna

14. Załącznik nr 13 Tabela nazw własnych

do pobrania plik w formacie .pdf: Tabela nazw własnych

15. Załącznik nr 14 Harmonogram rzeczowo-finansowy

do pobrania plik w formacie MSWord: Harmonogram rzeczowo-finansowy

16. Budowa hali - pliki DWG

do pobrania plik skompresowany pliki DWG.zip

17. Przedmiary robót

do pobrania plik skompresowany Przedmiary.zip

 

 

 

Opublikowano 2023.01.30

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023:

Szczegóły - do pobrania plik w formacie .pdf


 

 

Zamówienie powyżej 30 tys. euro

Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku 

Opublikowano 2022.01.26

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty::

do pobrania plik w formacie .pdf informacja o wyborze

 

Opublikowano 2022.01.04

Informacja z otwarcia ofert:

do pobrania plik w formacie .pdf informacja z otwarcia ofert

 

 

Opublikowano 2022.01.04

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:

do pobrania plik w formacie .pdf informacja o kwocie

 

 

Opublikowano 2021.12.30

1. Sprostowanie: 

do pobrania plik w formacie .pdf: sprostowanie

2. Zmieniona treść załącznika nr 2 do SWZ_Wzór umowy: 

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 2_2021.12.30

 

 Opublikowano 2021.12.29

1. Zmieniona treść specyfikacji warunków zamówienia: 

do pobrania plik w formacie .pdf: SWZ_2021.12.29

2. Zmieniona treść załącznika nr 2 do SWZ_Wzór umowy: 

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 2_2021.12.29

3. Zapytanie i odpowiedź nr 2

do pobranie plik w formancie .pdf zapytanie nr 2

4. Zapytanie i odpowiedź nr 3

do pobranie plik w formancie .pdf zapytanie nr 3

 

 Opublikowano 2021.12.23

1. Zmieniona treść ogłoszenia:

do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.12.23

Szczegóły postępowania - zmiana ogłoszenia na stronie miniportalu: 

do pobrania plik w formacie .pdf: ogłoszenie miniportal_2021.12.23

 

Opublikowano 2021.12.20

1. Zmieniona treść ogłoszenia:

do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.12.20

2. Zmieniona treść specyfikacji warunków zamówienia: 

do pobrania plik w formacie .pdf: SWZ_2021.12.20

3. Zmieniona treść załącznika nr 2 do SWZ_Wzór umowy: 

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 2_2021.12.20

4. Załącznik nr 5 do umowy_Oświadczenie o elektromobilności

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 5 do umowy_2021.12.20

5. Załącznik nr 14 do SWZ_Oświadczenie o elektromobilności 

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 14

 

Opublikowano 2021.12.08

1. Zapytanie i odpowiedź nr 1: 

do pobrania plik w formacie .pdf : zapytanie nr 1

 

 

Opublikowano 2021.12.03

1. Ogłoszenie:

do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie

2. Specyfikacja warunków zamówienia:

do pobrania plik w formacie .pdf: SWZ

3. Załącznik nr 1 do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia:

do pobrania plik w formacie .pdf: załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 2

5. Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 3

6. Załącznik nr 3 do umowy_Umowa gwarancyjna:

do pobrania plik w formacie MSWord: umowa gwarancyjna

7. Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku  podstaw do wykluczenia:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 4

8. Załącznik nr 5 do SWZ_Oświadczenie  Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 5

9. Załącznik nr 6 do SWZ_Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 6

10. Załącznik nr 7 do SWZ_Oświadczenie aktualizujące grupy kapitałowe:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 7

11. Załącznik nr 8 do SWZ_Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące spełnienia warunków:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 8

12. Załącznik nr 9 do SWZ_Wykaz wykonanych robót budowlanych:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 9

13. Załącznik nr 10 do SWZ_Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 10

14. Załącznik nr 11 do SWZ_Formularz ofertowy:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 11

15. Załącznik nr 12_Harmonogram rzeczowo-finansowy:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 12

16. Załącznik nr 13_Dokumentacja projektowa:

do pobrania archiwum skompresowane w formacie zip: załącznik nr 13

Szczegóły postępowania - ogłoszenie na stronie miniportalu:

do pobrania plik w formacie .pdf: ogłoszenie miniportal

Tabela nazw własnych

do pobrania plik w formacie .pdf: tabela nazw własnych

Oświadczenie o zminie nazwy:

do pobrania plik w formacie .pdf: oświadczenie o zmianie nazwy

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 - wersja 2/2021:

Szczegóły - do pobrania plik w formacie .pdf

 

Zamówienie powyżej 30 tys. euro

Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku 

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021:

Szczegóły - do pobrania plik w formacie .pdf

2021.06.08

1. Rozeznanie cenowe dotyczące odzieży roboczej, w związku z realizacją projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja III.” na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28- 0041/20 realizowanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Oferty proszę przesłać do 2021.06.15 do godz. 15.00.

Szczegóły - do pobrania plik w formaci pdf.  

 

2021.05.31

1. Rozeznanie cenowe dotyczące usługi hotelowej i restauracyjnej, w związku z realizacją projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja III.” na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28- 0041/20 realizowanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Oferty proszę przesłać do 2021.06.08 do godz. 15.00.

Szczegóły - do pobrania plik w formaci pdf.

 

2021.05.10

1. Rozeznanie cenowe dotyczące wykonania druku plakatów format A3, w związku z realizacją projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja III.” na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28- 0041/20 realizowanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Oferty proszę przesłać do 2021.05.14 do godz. 15.00.

Szczegóły - do pobrania plik w formaci pdf.

 

2021.04.19

 1. Rozeznanie cenowe  dotyczy szkolenia "Szkolenie PDR-kurs usuwania wgnieceń”, w związku z realizacją projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja III." na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0041/20-00  realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Proszę o przesłanie oferty do  30 kwietnia 2021r.

Szczegóły - do pobrania plik w formacie pdf.

2. Rozeznanie cenowe  dotyczy szkolenia Szkolenie kwalifikacyjne elektroenergetyczne do 1kV”, w związku z realizacją projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika edycja III." na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0041/20-00  realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Proszę o przesłanie oferty do  30 kwietnia 2021r.

Szczegóły - do pobrania plik w formacie pdf.


2019.09.12.

 W związku z wejściem w życie od dnia 12 września 2019 r. ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1079) Starosta Elbląski zaprasza do współpracy podmioty wykonujące działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego (ze środków publicznych) młodzieży realizującej obowiązek nauki w:

 1. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim,
 2. Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym,
 3. Zespole Szkół w Pasłęku,
 4. Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

 

Szczegółowych informacji udziela Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Elblągu. Kontakt telefoniczny: 55 239-49-60;
e-mail: peks@powiat.elblag.pl