WSPÓŁPRACA Z FRANCJĄ w latach 1991- 2006

LYCEE  D’ENSEIGNEMENT  GENERAL  ET  AGRICOLE  DE  L’OISELLERIE  w LA­‑COURONNE  (DEPARTAMENT  CHARENTE) oraz z  FDSEA (ZWIĄZEK  ROLNIKÓW -  DEPARTAMENT  ORNE)

Francuskie miasto La Couronne, położone w departamencie Charente, jest dla Pasłęka jednym z miast „bliźniaczych”. Dzięki nawiązaniu współpracy przez władze tych miast, zrodziły się trwające do dzisiaj kontakty między naszymi szkołami, posiadającymi podobne profile nauczania.

            Początki sięgają roku 1991, kiedy to przedstawiciele La Couronne odwiedzili Pasłęk. Już w listopadzie tego roku miał miejsce pierwszy wyjazd nauczycieli i uczniów naszej szkoły do Francji. Program wyjazdu był bardziej szkoleniowy niż turystyczny, chociaż atrakcji turystycznych nie zabrakło. Maj 1992 to data pierwszego pobytu uczniów i nauczycieli francuskich w Pasłęku. Spędzili tutaj tydzień bogaty w spotkania i wyjazdy turystyczne.

            W roku 1994 rozpoczynają się kontakty z Normandią, a dokładnie z organizacją rolników z departamentu Orne. Udało się zorganizować praktyki we francuskich gospodarstwach rolnych dla 10-u uczniów klasy Technikum Rolniczego. Jesienią tego samego roku odbył się też drugi wyjazd grupy uczniów i nauczycieli do zaprzyjaźnionej już szkoły w La Couronne. W porównaniu z poprzednim program został wzbogacony, również pod względem turystycznym. Rewizyta Francuzów nastąpiła wiosną 1995 roku, w maju. Program tematycznie był zbliżony do poprzedniego, również poszerzony o atrakcje turystyczne naszego regionu i wyjazd do Trójmiasta.

                Kolejny wyjazd młodzieży nastąpił w październiku 1996, przy czym Francuzi przyjechali do Pasłęka dopiero rok później, czyli w październiku 1997. Kontakty między obiema szkołami zaowocowały też przyjazdem na praktykę w ICC Sery w Pasłęku dwóch uczniów francuskich, przy czym podczas pobytu znajdowali się oni pod opieką naszych nauczycieli. Październik roku 1998 to czwarty z kolei pobyt młodzieży polskiej we Francji.

            Przez następne lata kontakty nadal były utrzymywane, ale brak było wymian młodzieży i nauczycieli, aż do stycznia 2003 roku, kiedy to przyjechało do Pasłęka dwóch nauczycieli ze szkoły we Francji w celu wspólnego opracowania kolejnych podróży, tym razem w oparciu o środki unijne z programu Sokrates – Comenius. Udało się stworzyć projekt, który pozwolił na ponowne wzajemne odwiedziny:  we wrześniu 2003 uczniowie z La Couronne spędzili dwa tygodnie w Pasłęku, a w październiku tegoż roku uczniowie z naszej szkoły spędzili podobny czas u francuskich kolegów. W okresie wakacyjnym roku 2002 i 2003 powtórzyły się też wyjazdy kilkunastu uczniów z Technikum Rolniczego do rolników w Normandii na wspomniane już praktyki zawodowe.

            Na zakończenie można jeszcze powiedzieć, że dla niektórych kontakty oficjalne przerodziły się w znajomość prywatną.  

 

WSPÓŁPRACA Z DANIĄ w latach 1996 – 2002

SZKOŁA ROLNICZA LANDBOSKOLE w KALO

 Wiosną1996 roku, dokładnie 27.04. delegacja złożona z pana wiceburmistrza, dwóch dyrektorów i czterech nauczycieli z Zespołu Szkół Rolniczych, udała się z wizytą do Szkoły Rolniczej Landboskole w Kalo na zaproszenie strony duńskiej w ramach wymiany doświadczeń w pracy pedagogicznej. ZSR zadeklarował chęć współpracy służącej poszerzeniu horyzontów myślowych młodzieży poprzez poznanie kultury obu państw oraz nawiązanie kontaktów i doskonalenie zawodowe. Nasi nauczyciele zwiedzili Muzeum Rolnicze GI Estrup, Ratusz w Ronde, Doradcze Centrum Rolnicze, budynek i bazę edukacyjną Szkoły Rolniczej w Kalo, Rolnicze Biuro Informacyjne, Duńską Firmę do spraw Ochrony Środowiska DMU oraz nawiązali dyskusję na temat przyszłej współpracy między szkołami. Kilka miesięcy później, a dokładnie w dniach: 5-8.09.1996 r. miała miejsce rewizyta Duńczyków, którzy w liczbie 24 osób zagościli w ZSR w Pasłęku. Goście z zagranicy zwiedzili dwa prywatne gospodarstwa, Gdańsk, Malbork oraz oczywiście teren szkoły.

Podczas rozmów z Palle Johannesen (dyrektor Szkoły Rolniczej w Kalo) wyrażono deklarację przyjęcia polskich uczniów na 2-3 miesięczną praktykę oraz propozycję wizyty w Danii na przełomie wiosny i lata 1997 roku. Nawiązano korespondencję w celu zorganizowania pobytu nauczycieli z ZSR w Danii, w szczególności zapoznania z gospodarstwami o różnych kierunkach produkcji, stworzenia możliwości obserwacji lekcji z przedmiotów zawodowych. Efekt rozmów to kolejna wizyta  11 osób z ZSR w Kalo w terminie 28.04. – 5.05.1997. Celem tej wizyty było szkolenie sfinansowane przez Fundację Demokratyczną podlegającą Duńskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych. W jej programie uwzględniono zapoznanie z organizacjami rolniczymi, historią szkolnictwa rolniczego w Danii, dyskusję na temat demokratycznego nauczania, autorytetu nauczyciela, wyboru metod projektu egzaminacyjnego oraz zwiedzanie gospodarstw. Zamierzeniem było również przeprowadzenie konsultacji w sprawie organizacji praktyk w ramach projektu w  duńskim Kalo. Dwa tygodnie później miała miejsce trzydniowa  wizyta Clausa Ebbe Junker’a, której celem było odbycie rozmów indywidualnych z uczniami ZSR, konfrontujących ich oczekiwania z oczekiwaniami farmerów duńskich. W wyniku rekrutacji oddelegowano sześciu uczniów do Kalo z klas IV i V Technikum Rolniczego. Kolejna taka rekrutacja miała miejsce w dniach 13-15 marca 1998 roku i zaowocowała zakwalifikowaniem 10 uczniów do odbycia kolejnej już, 4,5 miesięcznej  praktyki zawodowej w duńskich gospodarstwach, w terminie 15.05 – 30.09.1998 r.

            W terminie 15-19.06.1998 nasza szkoła gościła ponownie 33 osobową grupę Duńczyków. Zwiedzili wówczas Malbork, Janów Podlaski, Puszczę Białowieską, Zamek Królewski i Łazienki w Warszawie, fermę krów mlecznych firmy OLSEN i zabytkową Pochylnię Buczyniec na Kanale Elbląsko-Ostródzkim. Wkrótce po tej wizycie niespodziewanie strona duńska odwołała praktyki z powodu braku gospodarstw. W 2002 r. do ZSR nadszedł list z przeprosinami od Palle Johannesen, w którym dyrektor  powiadamiał o zamknięciu Szkoły Rolniczej w Kalo.

 

WSPÓŁPRACA ZE SZWECJĄ
w latach 1995 – 2005
SZKOŁA ROLNICZA w BRAKNE  HOBY

Początki współpracy z krajem skandynawskim datują się na rok 1995. Wówczas to ówczesny Zespół Szkół Rolniczych nawiązał kontakty z przedstawicielami środowisk ekologicznych w Szwecji celem utworzenia parku ekologicznego. Dzięki pomocy finansowej ze strony szwedzkiej i polskiej dokonano tego przedsięwzięcia. Zespół konsultacyjny powołany do koordynacji projektu obejmował nauczycieli zaangażowanych w pracę nad poszczególnymi etapami tworzenia parku, specjalistów oraz władze lokalne. Uchwałą Rady Miejskiej Pasłęka z dnia 26.04.1996 roku, uznano obszar położony w obrębie Pasłęka i Kupina (gmina Pasłęk) za Park Ekologiczny im. Stanisława Pankalli, mający istnieć w celu proekologicznego wychowania dzieci i młodzieży, dydaktyki ekologicznej, rekreacji i wypoczynku mieszkańców Pasłęka oraz jako atrakcja turystyczna tego siedemsetletniego miasta. W związku z zaistnieniem powyższego dokumentu w lipcu 1996r. odbył się wyjazd do Szwecji, podczas którego omówiono projekt przestrzennego zagospodarowania Parku Ekologicznego.

W ramach projektu AGRIFUTURE Szwecja nawiązała współpracę z miastem Elbląg, tutaj wytypowano Miasto i Gminę Pasłęk oraz ZSR w Pasłęku. Założeniem projektu był lokalny rozwój ekonomiczny, wymiana umiejętności, doświadczeń, nawiązanie przyszłej współpracy na polu rolniczym pomiędzy krajami Unii Europejskiej – Szwecją a Polską (wówczas jeszcze krajem Europy Środkowo – Wschodniej). W trakcie wizyty wrześniowej, 1998 roku, której celem było zapoznanie ze specyfika rolnictwa w województwie elbląskim,  5 osobowa delegacja nauczycieli z Brakne Hoby wzięła udział w IV Jesiennych Targach Ogrodniczo-Nasiennych w Starym Polu, zwiedziła Pochylnię na Kanale Elbląsko-Ostródzkim, Stadninę Koni w Rzecznej, oraz wyjechała na ekologiczną ścieżkę dydaktyczną. Rozpoczęto rozmowy dotyczące współpracy między szkołami. Z rewizytą z ZSR do Brakne Hoby udała się delegacja trzech nauczycieli z dwoma uczniami z Technikum Ochrony Środowiska (26-28.04.1999). Uczniowie odbyli tam 2 miesięczną praktykę, poznali władze lokalne, organizacje związane z ochroną środowiska.

Po dwuletniej przerwie Jan-Olov Andersson (dyrektor szkoły w Brakne Hoby) i jego zwierzchnik Christer Johansson odwiedzili naszą szkołę i zaprosili na Otwarte Dni Rolnicze, odbywające się w Szwecji w dniach 18-19.04.2001. Z naszego Zespołu wyjechała 11 osobowa grupa nauczycieli i uczniów, która poznała zasoby i profile Szkoły Rolniczej w Brakne Hoby, Sjoarp, miasto Ronneby, strusią fermę, park z solankami w Ronneby i Karlskronę. Przeszło rok później, bo w dniach 11-13.06.2002 roku, odbyła się kolejna wizyta sześciorga gości ze Szwecji. Tym razem zwiedzili Mazury, Malbork, Gdańsk.

14-15.05.2004 wyjechała do Szwecji grupa 5 nauczycieli i 4 uczniów obecnego Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych na zaproszenie z Brakne Hoby na Dni Rolnictwa. W trakcie wizyty omawiano możliwości nawiązania współpracy ze szkołą w Brakne Hoby jako potencjalnym partnerem w projekcie wymiany młodzieży, na który fundusze pochodzić mają ze środków Unii Europejskiej w ramach program Socrates – Comenius.

 

WSPÓŁPRACA Z NIEMCAMI od 2005

ITZEHOE BERUFSCHULE (http://www.rbz-itzehoe.de)

Od wielu lat niemieckie miasto Itzehoe jest miastem partnerskim Pasłęka. Współpraca dotyczyła głównie szczebla władz obu miast. Jednak w roku szkolnym 2005/06 Dyrekcja ZSEiT poczyniła starania, aby nawiązać współpracę z istniejącą w Itzehoe szkołą o podobnym do naszej placówki profilu kształcenia. Zaangażowani w urzeczywistnienie kontaktów pomiędzy szkołami nauczyciele pracują nad dwoma projektami.

P. S. Durma i p. M. Zielińska – nauczycielki ZSEiT w porozumieniu z nauczycielem języka niemieckiego i gospodarki p. F. Oltmanem opracowały projekt, którego temat brzmi: „Tylko znając przeszłość, możemy lepiej kształtować przyszłość”. Wymiana uczniowska w ramach tego projektu ma na celu przełamanie negatywnych stereotypów, stworzenie młodzieży możliwości porozumiewania się w języku obcym. Środki na ten cel pochodzić mają z Funduszu Erinnerung und Zukunft (Wspomnienie i Przyszłość). Pozytywne rozpatrzenie wniosku zaowocować ma wyjazdem uczniów Liceum Ogólnokształcącego do Itzehoe oraz przyjazdem niemieckiej młodzieży do Pasłęka. Licealiści będą mogli zapoznać się z historią i przeżyciami ludzi z czasów II wojny światowej.

Równolegle trwają prace nad drugim z projektów, związanym ze współpracą z tą samą szkołą w Itzehoe. W dniach 29.09.- 02.10.2005 w naszym Zespole gościła niemiecka delegacja nauczycieli ze szkoły zawodowej. Celem wizyty było zdobycie wzajemnego zaufania oraz wypracowanie kierunków współpracy, w tym podstaw projektu dotyczącego wymiany młodzieży. Goście uczestniczyli nie tylko w spotkaniach roboczych, ale zwiedzili również nasze miasto, Trójmiasto i Muzeum Zamkowe w Malborku. Nie skrywali przy tym swego zadowolenia z wizyty, imprez jej towarzyszących, jak i z wyników przeprowadzonych rozmów. Nauczyciele uczestniczący w rozmowach roboczych zobowiązali się do rozpowszechnienia korespondencji internetowej wśród kadry i młodzieży zainteresowanej bliską współpracą. Rewizyta delegacji ZSEiT miała miejsce w dniach 15 –18 grudnia 2005 r. Nauczyciele mieli wówczas możliwość poznania miasta Itzehoe, Hamburga oraz odczucia atmosfery towarzyszącej Jarmarkowi Adwentowemu w Niemczech. Podstawowym zadaniem wyjeżdżającej tam grupy było uszczególowienie opracowanych wcześniej założeń programowych wizyty młodzieży niemieckiej w Pasłęku oraz omówienie wyjazdu grupy polskiej młodzieży do Itzehoe. Pasłęccy nauczyciele na spotkaniu z przyszłymi uczestnikami projektu ze strony niemieckiej otrzymali propozycje do programu wizyty. Podobną ofertę złożyła polska młodzież. Zebrane z obu stron informacje pozwoliły na ostateczne przygotowanie projektu o tytule: „Bliższe poznanie się gwarancją dobrego sąsiedztwa”, w które to przygotowanie zaangażowani są: p. M. Kostecka, p. J. Połumackanycz i p. D. Kosobudzka.

Choć współpraca z Niemcami rozpoczęła się dopiero w roku 2005, mamy nadzieję, iż będzie nie mniej owocna niż z pozostałymi krajami.

 

KONTAKTY Z INNYMI KRAJAMI

Kontakty z innymi krajami cechuje okazjonalność i brak stałej współpracy, choć są one wysoko cenione ze względu na możliwość zdobycia nowych doświadczeń. W roku październiku 1996 roku miał miejsce wyjazd szkoleniowy nauczycieli do Szwajcarii, któremu przyświecała idea zapoznania się z organizacją rolnictwa i szkolnictwa rolniczego tego niewielkiego kraju. Zaliczyć tu można także wyjazd studyjny nauczycieli Zespołu Szkół Rolniczych do Austrii, Niemiec i Szwajcarii w ramach programu Phare, który odbył się w terminie 20-27.04.1997 r. W dniach 9-16.10.1999 odbyła się wizyta szkoleniowa nauczycieli w Regionie Waldviertel w Dolnej Austrii.