DYREKTOR: Marian  Matuszczak
Dyrektor ds. dydaktycznych: Lidia Zawarczyńska
Kierownik ds. szkolenia praktycznego: Joanna Kisielewska

 

Nauczyciele zatrudnieni w pełnym i częściowym wymiarze

 

Andruszkiewicz Iwona Pedagog specjalny
Baranowska Sylwia Psycholog szkolny

Barszcz Ryszard

Pracownia ekonomiczna, kadry i płace, prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesiej

Bieńkowska Dorota

Wychowawca w internacie

Błaszczyk Anna

Produkcja rolnicza, produkcja roślinna, gospodarka finansowa, fizyka, prowadzenie dziłalności gospodarczej w agrobiznesie, prawo, rachunkowość w agrobiznesie, ekonomioka i zarządzanie firmą w agrobiznesie

Chłopicka Anna

Matematyka, podstawy przedsiębiorczości, prowadzenie gospodarki finansowej

Chojnicki Robert

Wychowanie fizyczne

Cytrycka Małgorzata

Historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne

Czechowski Bolesław

Przygotowanie wojskowe, elementy kształcenia wojskowego, edukacja dla bezpieczeństwa

Daszkiewicz Aleksandra

Matematyka

Dembski Przemysław Religia rzymskokatolicka
Dmowski Radosław Budowa i obsługa pojazdów samochodowych, diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych
Fekieta Łukasz Wychowawca w internacie
Gajownik Joanna Matematyka

Gawrysiuk Małgorzata

Pedagog szkolny, język polski

Grzebiński Maciej Elektrotechnika i elektronika samochodowa, pracownia elektroniki samochodowej

Hubacz Igor

Religia greckokatolicka

Jachimek Iwona

Plastyka

Jaworska Marzena

Geografia

Kisielewska Joanna

Kierownik szkolenia praktycznego, technika biurowa, podstawy ekonomii i statystyki, technika i bezpieczeństwo w gastronomii, BHP, podstawy przedsiębiorczości

Kiwit Teresa Język niemiecki

Konopacka Justyna

Język angielski, język angielski zawodowy

Kostecka Mariola

Kierownik internatu

Koszyk Robert

Wychowanie fizyczne

Kowalczuk Robert Język angielski, język angielski zawodowy

Kucińska Monika

Podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne, organizacja produkcji gastronomicznej, pracownia gastronomiczna, zasady żywienia

Kuczyńska Beata

Nauczyciel bibliotekarz

Maciejewski Maciej Język angielski, język angielski zawodowy

Mańka Grzegorz

Informatyka,

Marek-Ryś Jolanta Chemia, fizyka

Matuszczak Marian

Wychowanie fizyczne

Mizura Andrzej

Budowa i obsługa pojazdów samochodowych, montaż elementów suchej zabudowy, podstawy budownictwa, podstawy konstrukcji maszyn,rysunek zawodowy, technologia robót wykończeniowych, zajęcia praktyczne

Oledzka-Kozicka Bogumiła Chemia

Pankiewicz Marzena

Język polski
Pielech Beata Biologia

Połumackanycz Jan

BHP, diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych, eksploatacja pojazdów i maszyn rolniczych, obsługa środków technicznych, podstawy techniki, produkcja rolnicza, technika rolnicza, maszyny rolnicze, pojazdy rolnicze, przepisy ruchu drogowego

Purzycka Małgorzata

Historia, historia i społeczeństwo

Puzio Iza

Pracownia gastronomiczna, obsługa konsumenta, organizacja prdukcji gastronomicznej, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, usługi gastronomiczne, zsady żywienia
Sienkiewicz Edyta Matematyka

Szcześniak Sylwia

Język niemiecki, język angielski

Szwonder Elwira Wychowawca w internacie

Śledź Izabela

Religia rzymskokatolicka
Tsypanova Łucja Język angielski zawodowy

Turowska Anna

Język polski, geografia

Wierzbicka Wioleta

Obsługa konsumenta, organizacja produkcji gastronomicznej, pracownia gastronomiczna, prowadzenie przetwórstwa spożywczego, przetwórstwo spożywcze, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, usługi gastronomiczne, zasady żywienia

Wolski Mariusz

Zajęcia praktyczne

Wołosz Aneta

Język angielski, język niemiecki

Zalewska Anna

Doradca zawodowy - Powiatowy Koordynator d/s doradztwa zawodowego w Powiecie Elbląskim, produkcja zwierzęca

Zarzeka Monika

Ekonomika i zarządzanie firmą w agrobiznesie, prowadzenie gospodarki finansowej

Zawarczyńska Lidia

Język polski

Ziółkowska Irena BHP, biologia, podstawy rolnictwa, podstawy konstrukcji maszyn, pojazdy rolnicze

 

 

 

Pracownicy administracji i obsługi

 

Siemieniak Maria

główna księgowa

Kuczyński Wincenty

kierownik gospodarczy

Wdowiak Halina

sekretarz szkoły

Filiks Wojciech

pracownik administracji

Żylińska Wiesława

pracownik administracji

Smołko Krystyna pracownik administracji

Czaplińska Irena

pracownik obsługi

Czapliński Wiesław

pracownik obsługi

Pacek Kazimierz

pracownik obsługi

Kozłowska Dorota

pracownik obsługi

Pawłowska Renata pracownik obsługi

Zajło Beata

pracownik obsługi

Karasiewicz Jolanta

pracownik obsługi

Naspińska Iwona 

pracownik obsługi

Pawłowska Bożena

pracownik obsługi

Pawłyk Lucyna

pracownik obsługi

Zwaliński Adam pracownik obsługi