DYREKTOR: Marian  Matuszczak
Dyrektor ds. dydaktycznych: Lidia Zawarczyńska
Kierownik ds. szkolenia praktycznego: Joanna Kisielewska

 

Nauczyciele zatrudnieni w pełnym i częściowym wymiarze

Barszcz Ryszard

BHP, działalność przedsiębiorstwa, pracownia ekonomiki agrobiznesu, pracownia rachunkowości, pracownia ekonomiczna, planowanie i analiza, ekonomika i zarządzanie firmą w agrobiznesie, podstawy przedsiębiorczości

Bieńkowska Dorota

Wychowawca w internacie

Błaszczyk Anna

Produkcja rolnicza, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, fizyka

Chłopicka Anna

Działalność gospodarcza, matematyka, podstawy ekonomii i statystyki, podstawy przedsiębiorczości, technika biurowa, przedsiębiorstwo gastronomiczne

Chojnicki Robert

Wychowanie fizyczne

Cytrycka Małgorzata

Historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne

Czechowski Bolesław

Blok zawodowy w LO o nachyleniu obronnościowym, edukacja dla bezpieczeństwa

Daszkiewicz Aleksandra

Matematyka

Fekieta Łukasz Wychowawca w internacie

Gawrysiuk Małgorzata

Pedagog szkolny, język polski

Grzebiński Maciej Elektrotechnika i elektronika samochodowa, pracownia elektroniki samochodowej

Hubacz Igor

Religia greckokatolicka

Jachimek Iwona

Plastyka

Jaworska Marzena

Geografia

Kisielewska Joanna

Kierownik szkolenia praktycznego, technika biurowa, podstawy ekonomii i statystyki, technika i bezpieczeństwo w gastronomii, zasady żywienia

Konopacka Justyna

Język angielski, język angielski zawodowy

Kosobudzka Danuta Język niemiecki

Kostecka Mariola

Kierownik internatu

Koszyk Robert

Wychowanie fizyczne

Kucińska Monika

Podstawy przedsiębiorczości, technika i bezpieczeństwo w gastronomii, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, wychowanie fizyczne, obsługa konsumenta, organizacja produkcji gastronomicznej, planowanie żywienia i usług gastronomicznych, pracownia gastronomiczna, usługi gastronomiczne

Kuczyńska Beata

Nauczyciel bibliotekarz

Maciejewski Maciej Język angielski, język angielski zawodowy

Mańka Grzegorz

Informatyka, matematyka

Marek-Ryś Jolanta Chemia, fizyka

Matuszczak Marian

Wychowanie fizyczne

Mizura Andrzej

BHP, budowa i obsługa pojazdów samochodowych, diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych, eksploatacja maszyn i urządzeń rolniczych, podstawy budownictwa, rysunek techniczny, zajęcia praktyczne

Pankiewicz Marzena

Język polski

Połumackanycz Jan

BHP, eksploatacja pojazdów i maszyn rolniczych, konstrukcja pojazdów samochodowych, obsługa środków technicznych, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy techniki, pojazdy rolnicze, produkcja rolnicza, zajęcia praktyczne

Ptaszek Anna Wychowawca w internacie

Purzycka Małgorzata

Historia, historia i społeczeństwo

Puzio Iza

Pracownia gastronomiczna, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
Sadowska Joanna Prawo, biuro rachunkowe, pracownia rachunkowości, rachunkowość finansowa, rachunkowość w agrobiznesie
Samel Urszula Pracownia gastronomiczna, zasady żywienia

Sienkiewicz Edyta

Matematyka

Szcześniak Sylwia

Język niemiecki, język angielski zawodowy, język angielski

Śledź Izabela

Religia rzymskokatolicka
Tsypanova Łucja Język angielski

Turowska Anna

Język polski, geografia

Tywoniuk Stanisław

 Maszyny rolnicze, technika rolnicza, przepisy ruchu drogowego

Wierzbicka Wioleta

Obsługa konsumenta, organizacja produkcji gastronomicznej, planowanie żywienia i usług gastronomicznych, pracownia gastronomiczna, prowadzenie przetwórstwa spożywczego, przetwórstwo żywności, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, usługi gastronomiczne

Wolski Mariusz

Zajęcia praktyczne

Wołosz Aneta

Język angielski, język angielski zawodowy

Wydra Jakub  Religia rzymskokatolicka

Zalewska Anna

Doradca zawodowy - Powiatowy Koordynator d/s doradztwa zawodowego w Powiecie Elbląskim, produkcja zwierzęca

Zawarczyńska Lidia

Język polski

Ziółkowska Irena

Biologia, podstawy rolnictwa

   

Pracownicy administracji i obsługi

 

Siemieniak Maria

główna księgowa

Kuczyński Wincenty

kierownik gospodarczy

Wdowiak Halina

sekretarz szkoły

Filiks Wojciech

pracownik administracji

Żylińska Wiesława

pracownik administracji

Smołko Krystyna
pracownik administracji

Czaplińska Irena

pracownik obsługi

Czapliński Wiesław

pracownik obsługi

Pacek Kazimierz

pracownik obsługi

Kozłowska Dorota

pracownik obsługi

Pawłowska Renata pracownik obsługi

Zajło Beata

pracownik obsługi

Karasiewicz Jolanta

pracownik obsługi

Naspińska Iwona 

pracownik obsługi

Pawłowska Bożena

pracownik obsługi

Pawłyk Lucyna

pracownik obsługi

Pacek Kamil pracownik obsługi