DYREKTOR: Marian  Matuszczak
Dyrektor ds. dydaktycznych: Lidia Zawarczyńska
Kierownik ds. szkolenia praktycznego: Joanna Kisielewska

 

Nauczyciele zatrudnieni w pełnym i częściowym wymiarze

 

Andruszkiewicz Iwona Pedagog specjalny
Baranowska Sylwia Psycholog szkolny

Barszcz Ryszard

Pracownia ekonomiczna, kadry i płace w teorii i praktyce, prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie, bhp, biznes i zarządzanie, gospodarka finansowa, podstawy przedsiębiorczości, rachunkowość w agrobiznesie, obsługa procesów księgowych w teorii i praktyce - dodatkowe umiejętności zawodowe

Bieńkowska Dorota

Wychowawca w internacie

Błaszczyk Anna

Fizyka, planowanie i analiza, produkcja rolnicza, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego - dodatkowe umiejętności zawodowe, gospodarstwo agroturystyczne - dodatkowe umiejętności zawodowe 

Chłopicka Anna

Matematyka, podstawy przedsiębiorczości

Chojnicki Robert

Wychowanie fizyczne

Cytrycka Małgorzata

Historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne

Czechowski Bolesław

Przygotowanie wojskowe, elementy kształcenia wojskowego, edukacja dla bezpieczeństwa

Daszkiewicz Aleksandra

Matematyka

Demski Przemysław Religia rzymskokatolicka
Dmowski Radosław Budowa i obsługa pojazdów samochodowych, diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych, elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych, pracownia elektroniki samochodowej
Fekieta Łukasz Wychowawca w internacie
Gajownik Joanna Matematyka

Gawrysiuk Małgorzata

Pedagog szkolny, język polski

Hubacz Igor

Religia greckokatolicka

Jachimek Iwona

Plastyka

Jaworska Marzena

Geografia

Kisielewska Joanna

Kierownik szkolenia praktycznego, technika biurowa, podstawy ekonomii i statystyki, technika i bezpieczeństwo w gastronomii, podstawy przedsiębiorczości, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Konopacka Justyna

Język angielski, język angielski zawodowy

Kostecka Mariola

Kierownik internatu

Koszyk Robert

Wychowanie fizyczne

Kowalczuk Robert Język angielski, język angielski zawodowy

Kucińska Monika

Obsługa konsumenta, wychowanie fizyczne, pracownia gastronomiczna, zasady żywienia, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, usługi gastronomiczne

Kuczyńska Beata

Nauczyciel bibliotekarz

Maciejewski Maciej Język angielski, język angielski zawodowy

Mańka Grzegorz

Informatyka,

Marek-Ryś Jolanta Chemia, fizyka

Matuszczak Marian

Wychowanie fizyczne

Mizura Andrzej

Budowa i obsługa pojazdów samochodowych, podstawy konstrukcji maszyn, bhp, eksploatacja pojazdów i maszyn rolniczych, pojazdy rolnicze, zajęcia praktyczne

Pankiewicz Marzena

Język polski
Pielech Beata Biologia

Połumackanycz Jan

Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych, eksploatacja pojazdów i maszyn rolniczych, obsługa środków technicznych, podstawy techniki, produkcja rolnicza, technika rolnicza, maszyny rolnicze, pojazdy rolnicze, przepisy ruchu drogowego

Purzycka Małgorzata

Historia, historia i społeczeństwo

Puzio Iza

Pracownia gastronomiczna, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, napoje w praktyce - dodatkowe umiejętności zawodwe, napoje w teorii - dodatkowe umiejętności zawodwe
Sienkiewicz Edyta Matematyka

Szcześniak Sylwia

Język niemiecki, język angielski

Szwonder Elwira Wychowawca w internacie

Śledź Izabela

Religia rzymskokatolicka

Turowska Anna

Język polski, geografia

Wierzbicka Wioleta

Obsługa konsumenta, organizacja produkcji gastronomicznej, pracownia gastronomiczna, prowadzenie przetwórstwa spożywczego, przetwórstwo spożywcze, usługi gastronomiczne, zasady żywienia, bhp, napoje w praktyce - dodatkowe umiejętności zawodwe, napoje w teorii - dodatkowe umiejętności zawodwe

Wolski Mariusz

Zajęcia praktyczne

Wołosz Aneta

Język angielski, język niemiecki

Zalewska Anna

Doradca zawodowy - Powiatowy Koordynator d/s doradztwa zawodowego w Powiecie Elbląskim

Zarzeka Monika

Ekonomika i zarządzanie firmą w agrobiznesie, prowadzenie gospodarki finansowej, biznes i zarządzanie

Zawarczyńska Lidia

Język polski

Ziółkowska Irena BHP, biologia, podstawy rolnictwa, podstawy konstrukcji maszyn, pojazdy rolnicze

 

 

 

Pracownicy administracji i obsługi

 

Kuczyński Wincenty

kierownik gospodarczy

Wdowiak Halina

sekretarz szkoły

Smołko Krystyna pracownik administracji

Czaplińska Irena

pracownik obsługi

Czapliński Wiesław

pracownik obsługi

Pacek Kazimierz

pracownik obsługi

Kozłowska Dorota

pracownik obsługi

Pawłowska Renata pracownik obsługi

Zajło Beata

pracownik obsługi

Karasiewicz Jolanta

pracownik obsługi

Naspińska Iwona 

pracownik obsługi

Pawłowska Bożena

pracownik obsługi

Pawłyk Lucyna

pracownik obsługi

Zwaliński Adam pracownik obsługi