WYBÓR   SZKOŁY   PONADPODSTAWOWEJ TO POWAŻNA  DECYZJA – MY  POMOŻEMY  CI  PODJĄĆ  JĄ  WŁAŚCIWIE

Pliki do pobrania: 

Podanie o przyjęcie do szkoły: plik MS Word, plik pdf

Podanie o przyjęcie do internatu: plik MS Word, plik pdf; regulamin internatu: plik MS Word, plik pdf

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych związanych z procesem rekrutacji do szkoły: plik MS Wordplik pdf

Zgoda na publikację wizerunku: plik MS Word, plik pdf

Oświadczenie dotyczące uczęszczania na lekcje religii: plik MS Word, plik pdf 

Klauzula informacyjna dla rodziców i uczniów (przetwarzanie danych osobowych po przyjęciu do szkoły): plik MS Word, plik pdf

Klauzula informacyjna (przetwarzanie danych - monitoring wizyjny): plik pdf

 

Typ szkoły

Forma i cykl kształcenia

Język obcy

Ilość miejsc

Uwagi

NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Liceum Ogólnokształcące: 

- ukierunkowanie obronne (kształcenie rozszerzone w zakresie j. obcego nowożytnego, matematyki i geografii)

 dz./4

a, n

30

 

 30 

 

2 języki obce

 Technikum

- Technik ekonomista

- Technik agrobiznesu

- Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

dz./5

a, n

72

24

24

24


2 języki obce

Branżowa Szkoła I stopnia:  (zawód)

- Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

- Mechanik pojazdów samochodowych

- Kucharz

 

   

dz./3

dz./3

dz./3

a, n

72 

24

24

24

1 język obcy

 

Regulamin rekrutacji (do pobrania plik MS Word) - zasady rekrutacji

 

 

Legenda:
dz. - szkoła dzienna, 
języki: n -niemiecki, a - angielski

 

 PONADTO NASZA SZKOŁA OFERUJE:

 • możliwość nauki dwóch języków: angielskiego i niemieckiego,
 • zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania,
 • wyjazdy na przedstawienia teatralne i premiery kinowe,
 • przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne w szkole
 • udziały w licznych olimpiadach szkolnych i ogólnopolskich,
 • zajęcia praktyczne w autoryzowanych serwisach samochodowych PEUGEOT, FIAT, RENAULT,  u przedsiębiorców budowlanych, w szkolnych warsztatach
 • pozyskiwanie we współpracy z kandydatem miejsc odbywania praktyk zawodowych
 • wyjazdy na obozy szkoleniowe i wycieczki dydaktyczne,
 • dodatkowe kursy kwalifikacyjne,
 • wyjazdy na praktyki zagraniczne,
 • wymiany językowe w ramach współpracy międzynarodowej,
 • uczniom zakwaterowanym w internacie dobre i schludne warunki mieszkaniowe oraz 3 posiłki dziennie w szkolnej stołówce.

 

UCZNIOWIE MAJĄ MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z:

 

 • internatu połączonego ze szkołą łącznikiem,
 • stołówki zapewniającej ciepłe posiłki,
 • biblioteki szkolnej o bogatym księgozbiorze,
 • świetlicy wyposażonej w sprzęt audiowizualny i komputery,
 • wyremontowanych warsztatów szkolnych,
 • dobrze wyposażonej sali gimnastycznej połączonej z szatniami,
 • siłowni szkolnej i znajdujących się tam przyrządów do ćwiczeń,
 • klas lekcyjnych wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu i sprzęt audiowizualny,
 • czterech nowoczesnych sal komputerowych z dostępem do Internetu, z których można korzystać po godzinach lekcyjnych,
 • boiska do koszykówki i kompleksu boisk „Orlik” oraz bieżni, skoczni i rzutni,
 • minibusów szkolnych dowożących na praktyki.