Powiatowa konferencja w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

Powiatowa konferencja w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

[22.10.2021]

Mając na uwadze podnoszenie efektywności kształcenia zawodowego w województwie warmińsko-mazurskim, pod auspicjami Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Powiatu Elbląskiego, 21 października w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku została zorganizowana konferencja na temat: Współpraca szkoły z pracodawcami jako działanie wspomagające jakość kształcenia zawodowego, podnoszące kompetencje ucznia i znaczenie rozwoju doradztwa zawodowego.

W spotkaniu udział wzięli przedsiębiorcy, pracodawcy, wizytatorzy Kuratorium Oświaty, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele instytucji w powiecie elbląskim, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, doradcy metodyczni, kierownicy kształcenia zawodowego, nauczyciele, koordynatorzy doradztwa zawodowego z różnych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego oraz przedstawiciele uczniów. Konferencję prowadziła koordynator powiatowy Anna Zalewska.

Celem spotkania było podjęcie dyskusji nad poszukiwaniem sposobów podnoszenia efektywności kształcenia zawodowego.

Udział w dyskusji wzięli:

- dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku Marian Matuszczak,

- wizytator Kuratorium Oświaty Teresa Bednarz,

- Wicestarosta Elbląski Ryszard Zając,

- Burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski,

- dyrektor Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu Danuta Oleksiak,

- porucznik Mirosław Kruba, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu,

- kierownik kształcenia praktycznego Joanna Kisielewska,

- autorka i realizatorka projektów, nauczyciel matematyki Edyta Sienkiewicz,

- pracodawca, właściciel firmy Andrzej Filaszkiewicz,

- wojewódzki koordynator zespołu powiatowych doradców zawodowych Agnieszka Opaluch,

- przedstawiciel Urzędu Pracy Lucyna Konczewska,

- uczniowie: Kacper Masalski, Bartek Jarzęcki i Krystian Ćwikliński.

Różne oblicza współpracy szkół z pracodawcami to temat przewodni konferencji, a w szczególności: sposób realizowania celów kształcenia zawodowego, działania wspomagające jakość kształcenia, rozwijanie kompetencji zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego.

Dziękujemy wszystkim Państwu za udział w konferencji w naszej szkole, za głos w dyskusji i podjęcie bardzo ważnych aspektów współpracy.