Dzień Edukacji Narodowej w ZSEiT

Dzień Edukacji Narodowej w ZSEiT

[17.10.2022]

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”

13 października 2022 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Starosta Elbląski Maciej Romanowski, Burmistrz Miasta Pasłęka Wiesław Śniecikowski, przewodnicząca Rady Rodziców Ewa Błachnio – Semkiw, emerytowani nauczyciele oraz cała społeczność szkolna.

Dyrektor Marian Matuszczak przypomniał historię święta edukacji oraz podziękował nauczycielom za ich ciężką i odpowiedzialną pracę, pogratulował dotychczasowych osiągnięć. Zwrócił również uwagę na trud i poświęcenie nauczycieli angażujących się w różne przedsięwzięcia szkoły, w przygotowanie uczniów do olimpiad i egzaminów zewnętrznych.

Głos zabrali również zaproszeni goście, którzy złożyli serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, pogratulowali sukcesów, ciepło odnosząc się do codziennej pracy nauczycieli.

Dzień Edukacji Narodowej to również okazja do wyróżnienia nauczycieli szczególnie zaangażowanych w swoją pracę. W tym roku nagrodę Starosty Elbląskiego otrzymali: pan dyrektor Marian Matuszczak i pani Aneta Wołosz. Nagrodę wręczył starosta Maciej Romanowski. Burmistrz Wiesław Śniecikowki podziękował pani Izabeli Śledź za przygotowanie inscenizacji z okazji jubileuszu 725 – lecia praw miejskich Pasłęka. Dyrektor Marian Matuszczak wręczył nagrody Dyrektora Szkoły. Nagrodzeni nauczyciele to: wicedyrektor szkoły - Lidia Zawarczyńska, Anna Błaszczyk, Monika Kucińska, Wioletta Wierzbicka, Anna Turowska, Edyta Sienkiewicz, Marzena Pankiewicz, Dorota Bieńkowska, Robert Chojnicki, Bolesław Czechowski, Grzegorz Mańka, Jan Połumackanycz.

Część  artystyczną akademii zorganizowały klasy: II liceum i IV technikum pod opieką pań Anety Wołosz i Marzeny Pankiewicz. Uczniowie podziękowali za wytrwałość, cierpliwość i codzienny trud nauczycieli. Młodzież przygotowała program artystyczny, w którym przedstawiła szkołę z nutką humoru. Nie zabrakło dobrej zabawy podczas prezentacji, filmów, turniejów i gali wręczania statuetek nauczycielom. Występ rozbawił wszystkich zebranych i jednocześnie skłonił do refleksji.

Na koniec uczniowie wręczyli wszystkim nauczycielom symboliczne medale zamiast kwiatów. Przygotowana akademia przebiegała w przyjemnej, radosnej atmosferze.